TOTS 21

La bonificació s’haurà de sol·licitar en el termini de 6 mesos posteriors a la data de legalització de la instal·lació o de la finalització de la mateixa.

El consell plenari de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat modificar l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles per tal de bonificar aquells propietaris que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. La modificació serà del 50% durant els cinc períodes impositius següents a la data de reconeixement fiscal.  El conseller de Serveis Generals Jordi Fortuny ha destacat que «des de l’Ajuntament creiem fermament en aconseguir una ciutat més sostenible i per aquesta raó hem impulsat aquesta mesura destinada a premiar a aquells ciutadans que se sumen a l’ús de l’energia solar a les llars».

Per tal de rebre aquesta bonificació caldrà que no es tracti de construccions d’obra nova i que la instal·lació solar no sigui obligatòria per normativa. A més caldrà que els col·lectors solars tèrmics, en cas d’instal·lacions de producció de calor, disposin de la corresponent homologació per un organisme competent, les instal·lacions hauran d’estar degudament legalitzades per la Generalitat de Catalunya i s’hauran d’haver comunicat i obtingut l’informe favorable dels serveis tècnics de l’ajuntament o obtingut la llicència d’obres i pagat l’ICIO i la taxa urbanística. Finalment, quan es tracti d’instal·lacions comunitàries, els sol·licitants hauran de justificar la seva participació econòmica en el cost de la instal·lació.

La bonificació s’haurà de sol·licitar en el termini de 6 mesos posteriors a la data de legalització de la instal·lació o de la finalització de la mateixa. L’import màxim de la bonificació anual en el cas d’habitatges unifamiliar serà de 600 € i en el cas de les instal·lacions en edificis plurifamiliars, l’import de la bonificació pels cinc períodes impositius serà com a màxim del 50% del cost de la inversió realitzada a l’edifici que s’aplicarà a cada immoble d’acord amb la participació econòmica en el cost de la instal·lació que s’acrediti i amb el topall de 600€ a l’any per finca cadastral que integri l’immoble.

El plenari també ha validat el canvi de preus dels aparcaments i de la zona blava.

Paral·lelament, ha tirat endavant per unanimitat la rebaixa del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per fomentar la instal·lació d’ascensors en immobles construïts abans de 1975 i la rehabilitació d’immobles. En matèria econòmica, els grups municipals han donat el vistiplau a la concertació d’un crèdit de 7,2 MEUR que haurà de servir per amortitzar deute i fer diverses inversions.

Alhora, les juntes generals de les empreses municipals han aprovat diversos canvis en els consells d’administració. Els més rellevants han estat la substitució a la presidència d’SMAHUSA, pel qual el conseller no adscrit Hermán Pinedo deix el càrrec en benefici de la consellera de la CUP Eva Miguel; i també al capdavant d’EMDE, en la qual María José López ha passat el testimoni a Dídac Nadal.

Minut de silenci

En iniciar el Consell Plenari d’avui, s’ha fet un minut de silenci, seguint la convocatòria de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la FEMP, per condemnar la mort d’una dona aquest dijous a Sabadell, nova víctima de violència de gènere. Es tracta de la setena dona assassinada a Catalunya el 2021, i la 28a a tot l’Estat. L’Ajuntament ha expressat el seu condol a la família i amistats de la víctima i ha fet una crida a la ciutadania a rebutjar de manera contundent qualsevol forma de violència contra les dones.

Redacció / ACN