.

.

TOTS 21


El conseller de Territori i Sostenibiitat, Xavier Puig, en roda de premsa. Foto: ERC

L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat la redacció del Pla Integral de la Part Baixa. S’havien presentat 3 ofertes i d’acord amb la puntuació obtinguda en el procés de valoració de la documentació presentada, la guanyadora és la UTE formada per les empreses TERRITORIXLM I BCQ ARQUITECTURA. El conseller de Territori i Mobilitat Xavier Puig ha explicat que “el Barri del Port presenta moltes carències i alhora té un immens potencial en dinamisme i benestar. Tot el que sigui bo pel barri serà bo per la ciutat. Per això volem que el canvi més profund que necessita Tarragona tingui escenari al Barri del Port”.

Puig també destacat que “mentrestant, el govern seguirà invertint en el barri, en passos de vianants, millores en jardineria, execució de les obres del carrer Orosi, projecte de Santillan, entre d’altres. A més, el proper pressupost comptarà amb partides amb incidència al barri: projecte de Santillan, projecte de remodelació de carrer Unió, Prim i Apodaca i millores a l’espai públic”.

Els treballs de redacció tindran un cost de 114.408 € i des de la data de signatura del contracte s’iniciarà un període màxim de 15 mesos per presentar el document definitiu que serà aprovat per l’Ajuntament.

Un procés participatiu ambiciós 

L’elaboració del Pla contempla diverses fases on la participació dels veïns i de  les entitats i associacions del barri tindran un paper molt important. Puig ha destacat que “La millora que cal és integral i de llarga mirada, per això és important que siguin els seus propis veïns i les seves associacions les que dibuixen com ha de ser el barri”. I ha afegit que “la seva veu és imprescindible a l’hora d’abordar qüestions com: Quins espais es peatonalitzen? Com ha de ser la plaça dels carros? Per quin carrer ha d’anar el carril bici que connecti amb la estació? Ampliem voreres? Com dinamitzem el comerç i la restauració? Com es fomenta la seguretat? Quins equipaments falten? Com reaprofitem els magatzems? Entre moltes d’altres.”

Tres fases de treball  

La primera fase consistirà en el plantejament de la problemàtica entre Ajuntament i equip de treball,  l’establiments d’objectius, metodologia, calendari i grups de treball,  l’anàlisi de la informació documental disponible, primeres observacions i entrevistes preliminars, finalitzant amb una diagnosi inicial que recopilarà els dèficits i potencialitats del barri.

La fase número 2 contempla els treballs de camp i l’inici del procés participatiu. Concretament es desenvoluparà seguint el següent guió: la presentació pública dels objectius del PIPB als veïns, institucions i associacions del barri, les reunions dels diferents grups de treball per concretar els dèficits i oportunitats, per a la presentació de les diferents propostes i posada en comú. En aquesta fase la realització d’enquestes tindrà un pes significatiu.

La tercera fase entrarà en el procés d’anàlisi i viabilitat de les propostes fruït de la participació ciutadana. El resultat d’aquest anàlisi serà la proposta de les actuacions, calendaris i la seva planificació econòmica i estratègica, que serà recollida en el document que, en la que serà la quarta fase, serà presentat a la opinió pública i aprovat per l’Ajuntament.

Part baixa: passat, present i futur 

La coneguda com a Part Baixa, dit originàriament Barri de la Marina, és una de les zones urbanes de la Ciutat de Tarragona més antiga, després de la Part Alta. El barri sorgeix a partir de la duana vinculada al port prop de l’actual Plaça dels Carros i es va urbanitzant pels carrera propers: Apodaca, Reial i Smith  van ser els primers. Originàriament hi havia tallers, magatzems i activitats comercials relacionats amb el port i el ferrocarril. El barri té un creixement sostingut durant els segles XVIII i XIX, fins que la construcció de l’Eixample a la ciutat fa que els nous desenvolupaments urbans canviïn de sector.

Té una estructura de carrers basades en una quadrícula al voltant del nucli central que és la Plaça dels Carros, anomenada també en els seus inicis del Comerç. Els carrers tot i comptar amb els principis d’higienització (alineació, clavegueram) encara presenten seccions de trames força estretes (d’uns 6-7 metres d’amplada). Els edificis, alguns encara del segle XIX i principis del XX, presenten alçades de 4-5 i 6 plantes com a màxim. El barri s’estructura amb l’eix del carrer Reial que enllaça cap a ponent i el carrer d’Apodaca que enllaça cap al centre de la ciutat. A la banda nord limita amb les ruïnes del Teatre Romà i la reconvertida plaça de braus (actualment un espai multifuncional anomenat Tarraco Arena). A la banda oest limita amb les carrers Jaume I i Pere Martell. Destaca la presència de l’estació ferroviària i l’equipament del Palau Firal i de Congressos. A la part central hi ha la Plaça dels Infants on també hi ha equipaments públics (Escola Oficial d’Idiomes i oficina tributària de la Generalitat de Catalunya). El teixit comercial està composat per nombrosos baixos comercials als diferents carrers de l’àmbit. Alguns carrers tenen concentracions elevades de comerços tancats. La part oriental té un flux considerable de persones entre l’estació de tren i el centre de la ciutat mitjançant les escales mecàniques del Palau de Congressos.

Han estat aquestes característiques i l’actual situació urbanística, social i econòmica el que han motivat la necessitat de tirar endavant aquest Pla que pretén:

Promoure un canvi integral i profund en la Part Baixa en favor del benestar de les persones que hi viuen i com a revulsiu social i econòmic del centre de Tarragona. 

  • Proposar un model de barri que prioritzi la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes en tots els seus aspectes.
  • Fomentar el dinamisme econòmic, comercial, cultural i artístic del barri.
  • Fomentar la convivència i la cohesió social del barri.
  • Promoure la implicació dels veïns i les veïnes en el procés de transformació i millora del barri.
  • Preservar i posar en valor els elements d’identitat que distingeixen i fan únic el barri, particularment el seu passat industrial com a barri de la Marina.
  • Preservar i posar en valor els elements del patrimoni històric del barri en relació als de Tarragona, generant itineraris culturals.
  • Promoure una planificació i un compromís de ciutat envers la Part Baixa estable en el temps, d’àmplia acceptació social i política.
  • Planificar els desenvolupament del PIPB per dotar de coherència i sentit global a totes les accions.

Per aconseguir aquests objectius es treballarà en aquestes 6 àrees de treball: 

Redacció