.

Façana de l'Ajuntament de Tarragona. Foto: Tarragona21.cat

Façana de l’Ajuntament de Tarragona. Foto: Tarragona21.cat

L’Ajuntament de Tarragona ha aconseguit, tot i l’enduriment dels criteris d’avaluació, de un 82,69% de compliment en el Mapa Infoparticipa de transparència i qualitat de la comunicació pública local 2019 de la Universitat Autònoma de Barcelona, millorant en més de 15 punts el resultat del 2018 (67,31%). Aquesta millora és el resultat de l’esforç realitzat des de la conselleria de Transparència i Bon Govern durant el darrer any i de la dotació de personal tècnic especialitzat. D’aquesta manera, s’han acomplert 43 dels 52 indicadors de l’estudi, quan el 2018 es va arribar als 35.

Entre els canvis introduïts durant l’últim any s’inclouen la publicació de les següents dades:

  • Agenda de tots els membres de la corporació, així com els regals, invitacions i viatges, tot i que aquests no es valoren en l’enquesta.
  • Dades de contacte dels membres de l’oposició.
  • Informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs.
  • Relació de llocs de treball i retribucions del personal laboral i funcionari.
  • Tots els contractes formalitzats, majors i menors.
  • Actes de les meses de contractació.
  • Retribucions dels càrrecs electes.
  • Codi Ètic.

Alguns dels indicadors pendents, com l’organigrama de responsables i les seves funcions o la publicació dels acords del plenari municipal, estan publicades al Portal de Transparència tot i que en un format diferent al que estableix l’Infoparticipa.

Una bona part de la informació es publica en dades obertes per una millor l’explotació de la informació.