.

L’equip de govern de Salou ha acceptat la proposta del grup municipal del PP de no incrementar l’impost de plusvàlua un 35%. Així, en el pròxim ple, en el qual s’hauran d’aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2017, es mantindrà la bonificació del 75% de les quotes corresponents a la plusvàlua per habitatge habitual que es realitzaven per causa de mort a favor de descendents i d’ascendents.

Mario García, portaveu del Grup Municipal Popular considera que “és una bona notícia que la nostra proposta s’hagi acceptat. Estem convençuts de que ha arribat el moment de recompensar l’esforç realitzat per tots els salouencs durant aquests anys, i per tant s’han d’adoptar polítiques fiscals de contenció i reducció d’impostos.”

Per al líder popular “en aquest moment a qui li toca fer un major esforç és a la nostra administració, i era un greu error per part de l’equip de govern pretendre incrementar un 35% l’impost de plusvàlua a tots els descendents i ascendents que rebin una propietat en herència”.