.

.

TOTS 21


Ajuntament de Roda de Berà.

Ajuntament de Roda de Berà.

Per segon any consecutiu el consistori rodenc ha liquidat l’exercici econòmic amb dades positives.

“És el resultat de la feina ben feta”, assegura l’alcalde de Roda de Berà, Pere Compte, davant les dades positives de la liquidació del pressupost de 2013. La política de contenció i racionalització de la despesa realitzada pel consistori ha possibilitat que el tancament de l’exercici presenti un romanent de tresoreria de 1.175.019,33 euros. Compte s’ha mostrat molt satisfet ja que, tot plegat, s’emmarca en els objectius fixats per l’equip de govern a l’inici de la legislatura.

El regidor d’Hisenda, Frederic Royuela, assenyala que, malgrat la situació heretada i la conjuntura actual, aquest és el segon any consecutiu que l’Ajuntament de Roda de Berà presenta unes xifres positives, després que la liquidació del pressupost de 2012 també es tanqués amb un romanent de tresoreria de 491.973,35 euros. Uns números, diu, “que ens permeten seguir les directrius d’estabilitat pressupostària, la contenció del dèficit i les polítiques d’austeritat en l’execució de la despesa, actuals pilars del marc normatiu que, pel món municipal, dicta el govern central, així com també seguir complint amb el període mitjà de pagament a proveïdors.”

Royuela lamenta que la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera “ens obligui a destinar els resultats positius a la reducció de l’endeutament que actualment es situa en un optimista 64%”, fet que, en paraules del regidor d’Hisenda, fa pensar que, “en un futur proper es podran assolir noves inversions, donat que el pressupost municipal aprovat per l’any 2014 segueix la mateixa línea, una estimació prudent i real dels ingressos i austeritat en l’execució de la despesa.”

Tot i això l’equip de Govern vol ressaltar que s’han pogut dur a terme algunes accions, donant prioritat a aquelles de major incidència en el benestar de la ciutadania i la qualitat dels serveis prestats pel consistori, actuacions que, algunes d’elles, seran objecte d’exposició pública, per part del departament de Serveis del municipi, en un acte lúdic i obert al conjunt dels ciutadans organitzat junt al mercat setmanal el proper 17 d’abril, dijous Sant.