.

Imatge de la processionària del pi

Imatge de la processionària del pi

Com és habitual en aquestes dates, la regidoria de Medi Ambient i Salut Pública de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha començat els tractaments per combatre la processionària dels pins. Aquesta mateixa setmana s’han iniciat els treballs que s’allargaran fins a finals de mes.

Els tractaments es realitzaran a diverses zones públiques del terme municipal mitjançant el larvicida biològic Bacillus thuringensis Kurstaki, que s’aplica a través d’un equip de nebulització. Es tracta d’un producte especial, que no afecta als humans i que impedeix el desenvolupament de les erugues.

Les zones tractades corresponen a camins i zones verdes municipals, tan en trama urbana com rural, posant especial èmfasi en zones properes a les escoles, serveis i urbanitzacions. Aquest any, a més, des del Departament d’Agricultura de la Generalitat es realitzarà també un tractament aeri en les zones més inaccessibles per la maquinària que afectarà terrenys de titularitat pública i privada.

Irritacions per a les persones

L’atac de la processionària afebleix els arbres i els fa més sensibles a malalties. També els obliga a tornar a fer néixer fulla. Quant a les persones, la processionària pot provocar irritacions importants. També pot causar problemes greus als animals de companyia.

La importància de la prevenció

La prevenció amb el tractament adequat durant la tardor és el mètode més eficaç per tal d’evitar aquests problemes a l’arbrat i a la salut de les persones i animals. Aquests mètodes de control permeten reduir les poblacions de processionària i mantenir-les en nivells baixos. No obstant, cal tenir en compte que certes condicions ambientals favorables al desenvolupament de la plaga no poden ser modificades, fet que pot afavorir la seva reaparició.

Les zones privades

L’Ajuntament només pot actuar a les zones públiques del seu terme municipal. Per aquest motiu recomana als veïns que tinguin terrenys amb zones boscoses que, en la mesura del possible, també realitzin durant aquesta època tractaments per combatre aquesta plaga. Per més informació es pot visitar la pàgina www.magrama.gob.es on s’especifiquen els tipus de plagues i els productes autoritzats per eliminar-les