.

 

àrticipa presus fr

L’Ajuntament de la Selva del Camp destina més de 200.000 euros en famílies i institucions sense ànim de lucre.

El regidor d’hisenda, Jordi Vinyals, ha desgranat per parts el pressupost 2016 en la primera sessió del Participa la Selva. La proposta de pressupost de l’exercici d’enguany se situa en prop de 6MEUR, presentat i aprovat el passat mes de desembre en l’última sessió plenaria de l’any.

Vinyals ha desgranat per parts i de forma didàctica un pressupost 2016, presentat i aprovat el passat mes de desembre en l’última sessió plenaria de l’any, i que se situa en
que se situa en prop de 6 MEUR.

Durant la primera sessió del Participa , es va explicar que els comptes 2016 contenen un 3,3% menys d’inversions que l’anterior exercici, degut principalment a la finalització del contracte de compra-venda d’una de les naus del polígon. I és que aquesta devallada d’ingressos patrimonials significa un increment de la recaudació en forma d’impostos directes, arribant als 3 milions d’euros.