.

Una imatge del municipi de Constantí

Una imatge del municipi de Constantí

Amb l’objectiu de fomentar la contractació de persones aturades del municipi, l’Ajuntament de Constantí subvencionarà aquelles empreses que contractin aturats inscrits a la borsa de l’Oficina de Treball municipal.

El Ple de l’Ajuntament de Constantí va aprovar en sessió Ordinària celebrada el 10 d’abril unes bases reguladores per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors, per tal de promocionar i fomentar l’ocupació.

L’Ajuntament destinarà una partida pressupostària de 14.500 €, dels quals 10.500 € aniran destinats a la línea d’ajuts a la contractació de persones aturades del municipi, i els 4.000 € restants, es destinaran a la línea d’ajuts als nous emprenedors i a l’afavoriment de la creació i establiment de noves empreses al municipi.

La proposta es va aprovar amb els vots favorables dels 7 regidors de l’equip de govern (CIU, ERC i ICV-EUiA) i les abstencions dels grups municipals del PSC i PP, que van demanar una major dotació pressupostària per aquesta línia d’ajuts a les empreses i també que augmentés els temps mínim de contractació requerit.

Des de la regidoria de Desenvolupament Local s’ha plantejat aquesta primera convocatòria d’ajuts per a la concessió d’incentius a empreses i nous emprenedors per a la promoció d’ocupació per al 2014, i en funció de la seva acceptació podria tenir continuïtat de cara als propers exercicis.

Un altre dels punts del Ple va ser l’aprovació de la modificació del conveni amb l’empresa Ekipolis, que realitza el servei de recollida d’olis domèstics i teixits usats. Des de fa uns mesos, i a causa del mal ús que se’n feia, l’Ajuntament de Constantí ha retirat els contenidors ubicats a diversos punts del municipi on es dipositaven els teixits i la roba usada. Per aquets motiu s’ha adaptat aquest conveni de col·laboració amb l’empresa que en gestionava la recollida. Des de l’àrea de Medi ambient ja s’ha informat que properament es reubicaran aquests contenidors de roba usada en dos espais on quedin tancats durant la nit, un d’ells serà el Pavelló Poliesportiu però encara no s’ha confirmat on s’ubicarà l’altre punt de recollida.

El Ple també va aprovar un punt en referència al blindatge de les competències i serveis que ha de seguir prestant l’Ajuntament de Constantí després de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).

Finalment també es van aprovar mocions relatives a la defensa de la gestió sostenible dels recursos hídrics de la conca de l’Ebre i el Delta i de rebuig a la proposta del pla de conca de l’Ebre del govern de l’Estat, una moció de rebuig a les interlocutòries del TSJC en contra de la immersió lingüística a les escoles i una moció sobre la pobresa energètica.