TOTS 21

Captura de pantalla de la seu electrònica

Captura de pantalla de la seu electrònic0

Des d’aquesta setmana l’Ajuntament de Constantí posa a disposició dels ciutadans la Seu electrònica (http://constanti.eadministracio.cat) amb l’objectiu de facilitar i apropar els tràmits i serveis municipals al ciutadà
Des d’aquesta Seu electrònica el ciutadà podrà accedir amb garanties de seguretat i confidencialitat a comunicacions i tramitacions administratives on-line amb l’Ajuntament, sense necessitat de desplaçar-se físicament fins la casa de la vila.

D’aquesta manera, ja es poden efectuar per via electrònica el següent catàleg de tràmits: Avís d’incidència en via pública (enllumenat públic, conservació viària, etc…), certificat d’empadronament, Domiciliació bancària de rebuts periòdics , informació sobre entitats col·laboradores,Gestió de queixes i suggeriments , Llicència de gual (ocupació de domini públic), Model d’instància-general, Sol·licitud de volant de convivència i Sol·licitud de volant d’empadronament.

Amb la posada en marxa de la seu electrònica, l’Ajuntament «fa un pas més per tal de facilitar la màxima informació i transparència pel que fa a la gestió municipal», destaca el consistori.