.

L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez

L’alcalde de Constantí, Òscar Sánchez

L’Ajuntament de Constantí va aprovar en Ple celebrat aquest dijous 29 de setembre el compte general del consistori corresponent a l’any 2015. Tots els grups municipals van votar favorablement a l’aprovació d’aquest compte general del passat exercici.

L’Ajuntament de Constantí va tancar l’exercici 2015 amb uns resultats pressupostaris de 1.072.255,61 €uros, uns resultats que s’afegeixen al resultat positiu amb que ja es va tancar l’exercici 2014 i que deixen l’actual romanent de tresoreria total en 3.094.943,76 euros (amb un romanent per a despeses generals de 2.168.056,96 €uros.)

Aquestes xifres confirmen la tendència positiva dels comptes de l’Ajuntament en aquest darrers anys, en que la política econòmica s’ha basat en un principi d’estabilitat pressupostària i en mantenir un endeutament zero per part del consistori.

Durant el Ple d’aquest dijous també es va aprovar l’addenda econòmica al conveni de col·laboració amb el Departament d’ensenyament de la Generalitat per al desenvolupant de les actuacions del Pla Educatiu d’Entorn durant el curs 2016-2017.

D’aquesta manera, es realitzarà una aportació econòmica de 6.630 € que aniran destinades a les accions que s’han de realitzar en el marc d’aquest projecte durant el present curs escolar. El Departament d’Ensenyament aportarà 5.100 euros amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar i la participació de les famílies (distribuïts en 1.785 €uros l’any 2016 i 3.315 € l’any 2017), mentre que l’Ajuntament farà una aportació de 1.530 €uros.

El Ple d’ahir també va servir per aprovar el Pla Local de Joventut per als tres propers anys (2016-2019), l’eina que ha de marcar les línies d’actuació pel que fa a les polítiques en matèria de joventut al municipi durant aquets propers tres anys.