.

El contracte d’obres ja està adjudicat a Muntatges Lleida SA per un import de 42.602 euros IVA inclòs. Foto: Ajuntament

El Departament de Serveis, Espai públic i Medi Ambient de l’Ajuntament de Cambrils ha substituït 116 lluminàries dels fanals del passeig Marítim de Llevant, entre el Club Nàutic i la riera de Maspujols. L’objectiu és reduir el consum i adaptar-se a les noves tecnologies i la normativa vigent.

Els nous equips d’enllumenat amb tecnologia LED tenen grans avantatges respecte a les antigues lluminàries de vapor de sodi. La millora més important és l’estalvi energètic, ja que les làmpades actuals consumeixen una quarta part que les anteriors. A més, la seva vida útil és més llarga, necessiten poc manteniment, l’encesa és immediata i es redueix la contaminació lumínica.

Els treballs es van adjudicar el passat març a l’empresa BOSIR SA per un import de 64.403 euros IVA inclòs i s’han realitzat aquest estiu en tres fases: primer del Nàutic fins al carrer Lluís de Góngora, després fins al pont de fusta i finalment fins a la cruïlla de la riera de Maspujols.

Camí de Reus

D’altra banda, aquest estiu també s’ha instal·lat un nou enllumenat exterior a un tram del carrer Camí de Reus, que actualment està integrat a la trama urbana. Els treballs es van adjudicar a Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA per un preu de 18.516 euros IVA inclòs.

Fins ara aquesta via, que abans era un camí, estava il·luminada amb braços i llumeneres adossades a postes de fusta, amb uns nivells lumínics molt baixos. Actualment compta amb fanals amb columnes de 6 metres d’alçada cada 18 metres i lluminàries LED.

Avinguda del Mil·lenari

L’Ajuntament de Cambrils també té previst instal·lar nous fanals al passeig central de l’Avinguda Mil·lenari, on actualment l’arbrat fa que hi arribi poca llum. Per resoldre aquesta mancança s’hi instal·laran columnes de 3,60 metres d’alçada, per sobre de l’arbrat existent.

L’avinguda del Mil·lenari és una zona molt concorreguda del municipi de Cambrils, amb dues calçades i un passeig central, que s’utilitza com a via d’accés al parc del Pinaret o l’escola Joan Ardèvol, entre altres. Actualment compta amb enllumenat a les calçades laterals, però els fanals no són suficients per a la il·luminació del passeig central.

El contracte d’obres ja està adjudicat a Muntatges Lleida SA per un import de 42.602 euros IVA inclòs.

Redacció