.

L’Ajuntament de Cambrils està portant a terme diverses actuacions per millorar les instal·lacions de tres dels principals espais públics d’oci i esbarjo de Cambrils: els parcs del Pinaret, del Pescador i Nou Cambrils. Els parcs s’havien anat deteriorant amb els anys per l’ús o l’envelliment provocat pels agents corrosius i també per actes vandàlics. La inversió total és de 161.795,91 euros.

El regidor de de Medi Ambient i Obra Pública, Antonio Laguna, ha explicat que les obres són una gran posada a punt d’aquestes zones verdes emblemàtiques de la ciutat, aprofitant una època de menys afluència d’usuaris. El regidor ha destacat la importància d’aquests parcs urbans que donen un valor afegit a la ciutat i permeten que tant als cambrilencs i cambrilenques com els i les visitants puguin gaudir d’estones de tranquil·litat i de lleure en entorns privilegiats.

Parc Nou Cambrils

El projecte millora del Parc Nou Cambrils, situat al nord del municipi, inclou la substitució de la tarima de fusta per un nou paviment continu de formigó i l’adequació dels espais, el muntatge de nou mobiliari i reparació de l’existent, diferents treballs de jardineria i el pintat de la pista poliesportiva i les porteries. Les obres, amb un cost de 47.000 euros van ser les primeres de començar, el passat 4 de setembre, i estan a punt d’acabar.

Parc del Pinaret

Les obres de millora del Parc del Pinaret consisteixen en la construcció de nous paviments i la reparació dels existents deteriorats, la reparació de la fusteria i la realització d’un tractament protector, la substitució i reparació del mobiliari urbà i tancaments malmesos, la substitució d’una caixa baixa de tensió trencada, reparacions interiors dels lavabos i la construcció d’una nova porta d’accés a la zona del bar. Els treballs es van iniciar el 12 de setembre i el pressupost és de 48.199,69 euros.

Parc del Pescador

El projecte del Parc del Pescador preveu un total de vuit actuacions que sumen una inversió de 66.596,22 euros. Les obres, que van començar el 16 d’octubre, s’allargaran durant 3 mesos, durant els quals no es podran realitzar activitats extraordinàries al parc. Les obres afecten a diferents parts del parc, que es tancaran al públic en algunes fases dels treballs.

En aquest parc situat vora el mar s’hi realitzen diversos treballs de millora i manteniment, com la substitució de diferents trams en mal estat de tarima de fusta, de paviment de pedra artificial i d’empostissat del sostre de les pèrgoles, la reparació d’alguns trams de vorada dels parterres, de l’aplacat del mur exterior, de la porta del magatzem del parc, la tanca exterior de la zona de l’escenari i pintat de tanques i pèrgoles.

D’altra banda, en un futur proper en aquest parc també es preveu millorar la il·luminació amb un enllumenat més eficient, situat per sota el nivell dels arbres, ja que els fanals alts queden parcialment tapats per les fulles. Seran leds que resseguiran els recorregut interiors d’aquesta zona verda perquè els vianants hi puguin caminar amb comoditat. A més, el parc es dotarà d’una instal·lació de baixa tensió fixa per donar llum als esdeveniments que s’hi celebren sense haver de fer instal·lacions provisionals.