.

.

TOTS 21


El Departament de Salut Pública recollirà 20 mostres d’aigua de l’aixeta de diferents domicilis particulars que després s’analitzaran al laboratori. Foto: Ajuntament

El Departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Cambrils iniciarà al febrer el programa anual de Control de la qualitat de l’aigua de consum humà a l’aixeta. Aquest programa consisteix en la presa de 20 mostres d’aigua recollides directament a l’aixeta de diferents domicilis particulars que després són analitzades al laboratori i notificades a la propietat amb el resultat de la qualificació de l’aigua.

Aquesta analítica es programa a sol·licitud de la ciutadania interessada, fruit d’una denúncia o bé d’ofici mitjançant el pla de control analític de recollida de mostres planificat des del departament municipal de Salut.  

Els punts de recollida de mostres han de ser representatius de cadascuna de les zones de subministrament del terme i en la seva tria es consideren prioritaris els edificis construïts abans de 1980. Fins al moment s’han realitzat un total de 128 analítiques a diverses zones de la ciutat. 

La normativa específica que regula i fixa els criteris de la qualitat de l’aigua de consum humà estableix el control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta com una competència municipal

La normativa específica que regula i fixa els criteris de la qualitat de l’aigua de consum humà estableix el control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta com una competència municipal. L’Ajuntament de Cambrils, a través de Comaigua, entitat gestora del subministrament al municipi, assegura que l’aigua de la xarxa pública d’abastament té la màxima garantia sanitària fins al punt d’entrada als edificis.

Tot i això, la instal·lació interior correspon a la propietat de l’edifici o a la persona titular de les activitats públiques i comercials. A vegades, en aquesta xarxa interna poden haver-hi factors que alterin la qualitat inicial de l’aigua, com ara l’existència de dipòsits o l’estat del material de les canonades.

Per aquest motiu durant la realització d’aquest programa també s’informa a la ciutadania d’aquests possibles riscos i se’ls hi facilita una sèrie de recomanacions per evitar-los. 

Qualsevol persona interessada pot consultar la qualitat de l’aigua de casa seva sol·licitant aquesta analítica per correu electrònic a salut@cambrils.cat. 

Tota la informació al complet està disponible a través de la web, a l’apartat Control de les aigües dins de l’àrea de Salut Pública: http://www.cambrils.cat/ca/serveis/salut/el-control-de-la-qualitat-de-l-aigua-de-consum-huma

Es poden consultar també els resultats de les analítiques que realitza Comaigua a la xarxa de distribució que són trameses al Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC)

Redacció