.

Moment de la signatura per la gestió conjunta entre l'Ajuntament i l'entitat veïnal.

Moment de la signatura per la gestió conjunta entre l'Ajuntament i l'entitat veïnal.

L’Ajuntament de Cambrils i l’associació de veïns Molí de la Torre han signat avui un conveni per la cogestió del nou centre cívic ubicat a l’antiga escola taller. Una vegada finalitzats els treballs de neteja i desbrossament, aquest matí l’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, ha lliurat les claus al president de l’entitat, Mariano Pérez. A l’acte també hi ha assistit la regidora de Relacions Cíviques, Laura Mellau, i el regidor de barri, Ramon Llobet.

D’aquesta manera, aquest equipament es converteix en el centre cívic Molí de la Torre, com ja es va anunciar el passat octubre en aquesta  HYPERLINK “http://www.cambrils.cat/ca/l-ajuntament/comunicacio/l2019ajuntament-convertira-l2019antiga-escola-taller-en-el-nou-centre-civic-del-moli-de-la-torre” nota de premsa i passa a integrar-se a la xarxa de centres cívics de Cambrils, que gestiona la regidoria de Relacions Cíviques de l’Ajuntament.

L’alcaldessa ha destacat el grau de maduresa participativa que suposa l’aposta per aquest model de cogestió cívica, que ja funciona al centre cívic de Nou Cambrils. Es tracta d’una col·laboració entre l’administració i les entitats amb programació estable que fan un ús continuat de les instal·lacions. Per la seva banda, Mellau, assegurat que “l’ideal és establir unes relacions de compromís i confiança mútua per treballar conjuntament per millorar la qualitat de vida dels ciutadans”.

En aquesta línia, el conveni estableix un règim de cogestió cívica entre l’associació de veïns i l’Ajuntament amb l’objectiu de dotar al barri d’un equipament de proximitat,  un espai de trobada al servei dels veïns per promoure unes relacions que fomentin la  convivència i la cohesió social.

La finalitat és esdevenir un espai de dinamització i innovació comunitària per a les entitats i els projectes col·lectius del barri i del municipi, fomentar la participació, desenvolupar activitats per cobrir necessitats en àmbits com l’aprenentatge, l’esbarjo, la socialització, el voluntariat, la innovació social i la creació artística, i convertir-se en seu social d’entitats del barri per promoure i consolidar les associacions i els seus projectes. El president de l’associació ha explicat que ja estan treballant en el programa d’actes culturals, esportius, recreatius i socials, que posaran en marxa progressivament i que el proper setembre, amb el començament del curs, quedarà totalment implantat.

A nivell organitzatiu, es crearà una comissió de seguiment com a espai de coordinació i corresponsabilització per a la gestió de l’equipament, que es reunirà un mínim de quatre vegades a l’any. El conveni té una vigència de dos anys i és prorrogable per les dues parts.

Les instal·lacions

L’associació de veïns compartirà l’equipament amb la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC). El centre cívic compta amb un total de sis sales, quatre de les quals seran d’ús compartit segons les necessitats sol·licitades. Són una sala de reunions, un gimnàs, un taller i un estudi. Les altres dues, d’ús exclusiu, són el despatx de l’entitat veïnal i l’aula de la UEC.

/* JS para menú plegable móvil Divi */