.

El cos tècnic del Departament ha realitzat el curs en el marc del Pla municipal per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

El cos tècnic del Departament ha realitzat el curs en el marc del Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

L’Ajuntament de Cambrils ha dut a terme una formació teòrica pràctica al cos tècnic del Departament d’Urbanisme, Serveis, medi ambient i obra pública. L’objectiu del curs, impulsat per l’àrea de Polítiques d’Igualtat, és dotar al personal de les eines específiques que els permetin incorporar l’anàlisi dels espais i entorns urbans des d’una perspectiva de gènere.

Es tracta d’un aspecte clau per avançar cap a la planificació de ciutats inclusives, igualitàries i sense discriminacions de cap tipus on s’integri la diversitat d’interessos, experiències quotidianes i realitats socials que han de formar part del disseny de les ciutats per tal de millorar la qualitat de vida de les persones. Aquest curs, amb una durada de 15 hores, ha aportat una visió crítica i reflexiva sobre els models urbans actuals i la possibilitat d’incloure noves línies d’intervenció en el disseny urbanístic de Cambrils.

La formació ha anat a càrrec del Col·lectiu Punt 6, una cooperativa d’arquitectes, sociòlogues i urbanistes de procedències diverses, amb més de 10 anys d’experiència local, estatal i internacional. El col·lectiu treballa per repensar els espais domèstics, comunitaris i públics amb l’objectiu de promoure la diversitat social, centrant el seu treball en tres àmbits principals: la participació comunitària, l’urbanisme per a la vida quotidiana i l’arquitectura de proximitat.