.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el regidor de Benestar Social, Salut i Drets Cívics, Josep Maria Vallès; el regidor de Cultura, Lluís Abella; la tècnica d’Igualtat, Mònica Romano, i la bibliotecària Eva Ferré, han presentat avui els detalls del projecte.

Quatre maletes plenes de contes, guies, novel·les i DVD’s ja viatgen per les escoles i instituts de Cambrils per fomentar la igualtat, el respecte i la tolerància en l’alumnat i construir una societat lliure d’estereotips i rols de gènere. El projecte es diu Maletes Coeducatives ‘Vivim Igual’ i s’ha impulsat des de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament i la Biblioteca Pública Municipal de Cambrils.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el regidor de Benestar Social, Salut i Drets Cívics, Josep Maria Vallès; el regidor de Cultura, Lluís Abella; la tècnica d’Igualtat, Mònica Romano, i la bibliotecària Eva Ferré, han presentat avui els detalls del projecte.

L’alcaldessa ha destacat el compromís del govern amb la coeducació i ha explicat que l’objectiu de la iniciativa és “facilitar eines pedagògiques als equips docents per reforçar la seva tasca quotidiana a favor d’una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de dones i homes”.

A continuació, el regidor Josep Maria Vallès ha assegurat que “la igualtat de dones i homes és un valor cabdal i una necessitat essencial en una societat democràtica que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista”. El regidor ha afirmat que “els estereotips i rols de gènere únicament ens autolimiten i perpetuen discriminacions i abusos que tenen gravíssimes conseqüències personals i en definitiva col·lectives”.

Per la seva banda, el regidor Lluís Abella ha parlat de l’accés a la informació com a element clau per assolir valors, decidir lliurement i en definitiva afavorir el desenvolupament cultural individual i col·lectiu. En aquest sentit, el regidor ha explicat que la biblioteca treballa des de la qualitat i l’adequació permanent dels materials a les necessitats socials.

La tècnica d’Igualtat, Mònica Romano, ha afirmat que el conte és un dels recursos didàctics més potents perquè els infants i joves s’apropen i s’identifiquen en una manera de veure el món. Però també ha posat de manifest els rols i estereotips de la literatura infantil  juvenil que sovint transmeten valors sexistes.

Finalment, la bibliotecària Eva Ferré ha explicat el funcionament i el contingut de les quatre maletes, que ja s’han presentat al Consell Escolar i estan circulant per les escoles. La comunitat educativa pot fer la sol·licitud del préstec de les maletes durant un mes des d’aquest enllaç del web de la Biblioteca, on també es pot consultar el seu contingut. A més, tot el material que es pot trobar dins de les maletes s’ha incorporat paral·lelament al fons de la Biblioteca per poder ser adquirit en préstec per tota la ciutadania.

El contingut de les maletes

Hi ha tres maletes d’infantil i primària i una de juvenil amb una quarantena de llibres cadascuna. Totes estan decorades amb les il·lustracions de l’artista cambrilenca Nuri Mariné i van acompanyades d’una guia de suport que detalla el contingut del material i el seu àmbit de treball.

Els llibres d’infantil i primària estan dividits en cinc grans temes: Els estereotips de gènere i els seus rols; Els oficis tradicionalment masculins-femenins. Les tasques de la llar; Resolució de conflictes quotidians amb diàleg i comunicació; La diversitat sexual, la diversitat familiar i les noves masculinitats i Grans dones, el paper històric de la dona en la nostra societat.

Les obres juvenils i fons audiovisuals tracten els següents temes: El maltractament i la violència de gènere; El paper de la dona en la societat actual i en les societats desenvolupades, estereotips de gènere i el seu rol; Identitats i estereotips de gènere, diversitat sexual LGBTI i Grans dones, el paper històric de la dona en la nostra societat.