.

D’esquerra a dreta, Pere Gomés, Fèlix Alonso i Florenci Nieto

D’esquerra a dreta, Pere Gomés, Fèlix Alonso i Florenci Nieto

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; el regidor de Comerç, Transport i Consum de l’Ajuntament d’Altafulla, Pere Gomés, i el president de la patronal PIMEC Comerç Tarragona i Província, Florenci Nieto, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per tal de promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat, a través d’actuacions conjuntes que reverteixin en benefici de les petites i mitjanes empreses comercials i de la cohesió territorial en l’àmbit de l’Ajuntament d’Altafulla.

El marc de col·laboració, amb una vigència d’un any a partir de la signatura, contempla sis eixos estratègics:

1. Cap a la professionalització del sector

Dissenyar conjuntament un diagnòstic de les mancances actuals del sector en termes de formació.

Realitzar programes de formació especialitzada en comerç.

Generar lligams entre les escoles de comerç i els gremis sectorials i territorials de l’àmbit de l’Ajuntament d’Altafulla.

2. L’excel·lència als mercats municipals

Endegar projectes per reforçar la centralitat del mercat municipal al conjunt de l’oferta comercial, especialment en aquells municipis de menys de 5.000 habitants, com és el cas d’Altafulla.

Dissenyar projectes, conjuntament amb els ens locals, perquè el mercat municipal esdevingui nucli de la vida social del municipi mitjançant l’organització d’actes cívics, culturals, lúdics i solidaris a les seves instal·lacions.

Endegar accions encaminades a assolir l’excel·lència als mercats municipals i a millorar l’experiència de compra de les persones consumidores.

Dissenyar projectes per rellançar l’activitat dels mercats de marxants, tot integrant-la dintre de l’oferta comercial local.

3. La integració dels comerciants nouvinguts

Organitzar actes i jornades per tal de facilitar la integració dels comerciants nouvinguts.

Elaborar materials específics en aquest àmbit.

Realització de jornades de sensibilització per tal de desmuntar tòpics, rumors i llegendes urbanes que dificulten la integració real dels comerciants nouvinguts.

4. Promoció de l’associacionisme

Promoure la renovació i actualització de les estructures associatives de comerç, així com la progressiva unificació de les diverses associacions del municipi.

Promoure la posterior integració de les associacions municipals a entitats d’àmbit superior català.

Assessorar les associacions de comerciants en tot allò relatiu a legislació, drets de les persones consumidores, noves tecnologies, conflictes laborals, relacions institucionals, etc.

Promoure que a tots els territoris de l’àmbit de l’Ajuntament d’Altafulla, especialment a les comarques més allunyades de les grans ciutats o capitals de província, es creïn estructures associatives de comerç, i la seva posterior inclusió a federacions o entitats d’àmbit superior.

5. El comerç electrònic

Promoure programes de formació en noves tecnologies adreçats específicament al món del comerç.

Realitzar jornades i tallers de sensibilització en aquest àmbit.

Contribuir a la creació de botigues virtuals col·lectives per a barris, mercats, eixos comercials o municipis amb atractiu turístic.

6. Foment i assessorament a la creació d’empreses a l’àmbit del comerç

Assessorar els empresaris i empresàries que desitgin crear una empresa de comerç.

Promoure també la internacionalització de les empreses de comerç.