.

Una imatge del complex d'Enginyeria Química del Campus de Sescelades

L’Ajuntament posarà en marxa enguany un itinerari en bicicleta que unirà els dos campus universitaris de Tarragona, el de l’avinguda Catalunya i el de Sescelades, al barri de Sant Pere i Sant Pau. Tant el consistori com la Universitat Rovira i Virgili estan avaluant una proposta tècnica per fer viable un itinerari intercampus, una proposta que ha estat elaborada per una consultoría externa.

“Fins ara hem treballat la mobilitat sostenible millorant per exemple la interconnexió entre les estacions d’autobusos i de tren amb els dos campus. Treballarem la mobilitat sostenible amb la URV”, ha afirmat la regidora de Mobilitat, Begoña Floria. Prèviament a la potenciació ara de la bici, es van fer aquestes millores als circuits d’autobusos municipals. El consistori també donarà suport a la URV en tasques pedagògiques respecte a la mobilitat sostenible. En aquest sentit, la URV ja treballa la proposta d’ús de cotxe compartit. Pel que fa a l’itinerari, més que un carril bici serà un itinerari, perquè hi haurà espais marcats i altres que no ho seran.

Floria afirma que pendents com les de l’avinguda Marquès de Montoliu “són superables amb la bicicleta elèctrica”, que justament dóna al Campus de Catalunya.

“La bicicleta l’hem de començar a tractar millor del que s’ha fet fins ara”, ha dit Floria, però “sense abandonar els vianants”. Així, en una altra línia de treball de l’àrea de Mobilitat s’estan revisant itineraris principals de vianants. “Es tracta de millorar-los, plantejant rebaixar voreres o aplicant pintura al terra on calgui”.

D’altra banda, per a l’any 2015 es preveu tornar a tirar endavant nous ‘aparcabicis’, menys aquells costejats de manera privada. En aquest sentit, hi ha hagut l’interès de centres comercials destacats de la ciutat que demanen disposar d’aparcaments de bicicletes i es podrien posar en marxa enguany.

Floria ha abordat les crítiques a la manca de més carrils bici a la ciutat procedents del Grup per una mobilitat social i ambientalment justa de Tarragona. Al respecte, afirma que “es bo” que existeixin col·lectius favorables a l’ús de la bicicleta: “Això vol dir que estem fent bé les coses”.

J. Garcia