.

Imatge d'abocadors il·legals al llorito. Foto d'arxiu.

Imatge d’abocadors il·legals al llorito. Foto d’arxiu.

L’Àrea de Medi Ambient i Neteja de l’Ajuntament de Tarragona amb la seva consellera, Ivana Martínez, al capdavant, fa un balanç de la feina duta a terme durant el primer mig any del 2016 pel que fa al control, manteniment i neteja dels diferents tipus d’abocadors que hi ha a la ciutat. En total són trenta municipals, uns 90 petits abocaments incontrolats i fins a 27 solars de propietat privada als que se’ls hi ha fet el requeriment oportú per a la seva neteja.

La principal causa de l’aparició de tants abocaments “és l’incivisme”, apunta Martínez, que reverteix en la dedicació exclusiva d’alguns treballadors només en aquestes tasques i en la despesa municipal, que és limitada: correspon a 185.000€ destinats a la Brigada de Neteja, als que s’hi ha de sumar el cost de l’eliminació dels residus retirats, que acostuma a ser aproximadament d’uns 50.000€ a l’any.

Pel que fa a la feina que es duu a terme, cal diferenciar el tipus de neteja que s’hi fan segons el tipus de solar. En el cas que sigui un abocador situat en terrenys municipals, aquests els neteja l’ajuntament dins el contracte de neteja i recollida de residus i en el cas dels situats en terrenys privats, l’Ajuntament fa el requeriment al propietari per a la seva neteja.

A més dels solars municipals, des de principis d’any, el servei de neteja de solars també ha retirat residus d’uns 90 petits abocaments incontrolats a totes les zones identificades.

Pel que fa als solars privats, com ja hem apuntat, l’Ajuntament només pot fer requeriment al propietari perquè se’n faci cura de la neteja d’aquell solar. Enguany s’han fet 27 requeriments de neteja a particulars, 14 en terrenys bruts i 13 d’abocadors incontrolats.

Pel que fa als solars privats, com ja hem apuntat, l’Ajuntament només pot fer requeriment al propietari perquè se’n faci cura de la neteja d’aquell solar. Enguany s’han fet 27 requeriments de neteja a particulars, 14 en terrenys bruts i 13 d’abocadors incontrolats.

Campanya de sensibilització

A finals d’any l’Àrea de Medi Ambient engegarà una campanya de civisme per informar sobre els serveis de recollida de residus voluminosos que presta l’Ajuntament, és a dir, la recollida de voluminosos i andròmines i el servei de deixalleria amb la finalitat de que tota la ciutadania conegui aquests serveis gratuïts i els utilitzi.

I de cara a l’any vinent està prevista una campanya de sensibilització arribant als propietaris de terrenys afectats a través del correu postal, explicant-los les mesures que han d’adoptar per impedir l’accés a la seva finca, i l’obligació que tenen de mantenir-lo en les degudes condicions de salubritat pública.