.

Façana de l’Ajuntament de Tarragona. Foto: Tarragona.cat

Un any més i per quart consecutiu, l’Ajuntament de Tarragona congelarà els impostos i taxes municipals, és a dir, el tipus de l’IBI, la recollida d’escombraries, l’impost de vehicles de tracció mecànica, l’IAE, així com la resta de taxes, mantenen el seu preu.

“Una mesura –argumenta el conseller d’Economia i Hisenda, Pau Pérez- es pren amb l’objectiu d’afavorir l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball”.

Les llicències d’obres i d’obertura d’establiments, les cèl·lules d’habitabilitat i de primera ocupació també es mantindran. “Un any més continuem fent un gran esforç per contenir la despesa corrent, per això no incrementarem els impostos i taxes”.

També es manté la bonificació aplicada als ciutadans que facin efectius el pagament dels tributs de forma avançada, en concret, el mes de febrer. Es mantindrà el pagament avançat amb una bonificació del 2,5% pels contribuents que s’acollin. També es mantindrà el pagament fraccionat en deu mensualitats.

Pel que a l’impost de vehicles s’incrementa la bonificació als vehicles híbrids.

Bonificacions fiscals per fomentar l’ocupació

Una altra de les mesures que es mantenen és les bonificacions fiscals als tributs de l’IBI a 5 anys i l’ICIO es manté amb l’objectiu de fomentar l’ocupació. “En un moment en el que cal fomentar l’ocupació, aquestes mesures implantades per l’Equip de Govern es plantegen per afavorir la contractació de treballadors indefinits”, completa Pau Pérez.

Precisament el conseller d’Economia i Hisenda ja ha iniciat les converses amb els grups municipals de l’oposició per escoltar les seves peticions.

El pla d’ajust econòmic

El tinent d’alcalde d’Economia, Pau Pérez, recorda que “s’està complint de manera estricta el Pla d’ajust econòmic aprovat per l’Ajuntament de Tarragona el passat 30 de març de 2012, que va ser informat favorablement pel Ministeri d’ Economia i Hisenda. És més –afegeix- l’Ajuntament de Tarragona sortirà del Pla d’Ajust un any abans del previst (finalitzava al 2019)”.

En el Pla hi figuren el conjunt de mesures a adoptar, tant referents a ingressos com a despeses, així com altres mesures per a l’elaboració dels pressupostos, durant els propers 10 anys, amb la finalitat de garantir l’estabilitat pressupostària.
La continuació de l’esforç es manté tots aquests anys amb l’objectiu d’assolir un equilibri de despeses i ingressos i per tal de fer possible la recuperació de la inversió pública, tan necessària per la reactivació econòmica de la nostra ciutat.

100.000 euros en ajuts

Cal recordar que enguany l’Ajuntament de Tarragona destina 100.000 euros per ajudar a les famílies tarragonines amb escassa capacitat econòmica per fer front a les despeses bàsiques de la llar. En concret, 1.088 famílies han sol·licitat un ajut. Enguany, com a novetat es destinaran 20.000 euros més a la convocatòria dels ajuts socials a l’impost de béns immobles en supòsits de transmissions de l’habitatge habitual per execució hipotecària o dació en pagament. Aquesta convocatòria està oberta fins a finals d’any.