.

.

TOTS 21


S'està pavimentant la passarel·la amb rajoles. Foto: Adrià Recasens / Tarragona21

S'està pavimentant la passarel·la amb rajoles. Foto: Adrià Recasens / Tarragona21

Des del passat dilluns i durant un període de 15 dies s’estan duent a terme tasques de pavimentació a la passarel•la del Passatge de Ferrer i Duran, entre els carrers Jaume I i Vapor, per arreglar el mal estat que presentava i que suposava un perill per als vianants, motiu pel qual l’Ajuntament havia restringit l’accés. Ara el consistori assumeix el cost dels treballs per valor superior a 8.600 euros de forma subsidiària, ja que la promotora corresponent no s’ha fet càrrec.

Amb les nombroses queixes de ciutadans i veïns per la situació, el passat 12 de maig l’Ajuntament emetia un comunicat informant que al novembre del 2013 s’havia notificat a la promotora de les obres que tenia un termini d’un mes per arranjar la passarel•la i que en cas que no ho fes, es procediria a incoar el corresponent procediment d’execució subsidiària per tal d’executar els treballs d’arranjament de la passarel•la amb càrrec a l’aval dipositat al seu dia per la promotora, que es va dipositar per respondre de les obres d’urbanització vinculades a la llicència.

Un operari treballant el passat dilluns. Foto: Adrià Recasens / Tarragona21

Un operari treballant el passat dilluns. Foto: Adrià Recasens / Tarragona21

Segons ha pogut saber Tarragona21, el Departament de Contractació de l’Ajuntament seguint els procediments legals corresponents ha encarregat les obres d’arranjament a l’empresa Construbert per un import de 8.643,72 euros.

L’Ajuntament ho fa amb caràcter subsidiari per incompliment per part de la promotora Urbiland Inversora, SL, que és la que havia de fer l’arranjament de dita passarel•la tenint en compte “la importància d’aquesta passarel•la per a la mobilitat dels veïns afectats”

Aspecte deteriorat que presentava la passarel·la del Passatge Ferrer i Duran. Foto: Blog Barri del Port www.tgnbarridelport.blogspot.com

Aspecte deteriorat que presentava la passarel·la del Passatge Ferrer i Duran. Foto: Blog Barri del Port www.tgnbarridelport.blogspot.com

El cost dels treballs anirà a càrrec de la fiança dipositada per la promotora i els treballs quedaran enllestits en 15 dies en que la passarel•la, tancada des del passat 9 de maig, quedarà reoberta a la circulació dels vianants.

-Adrià Recasens-