.

Imatge virtual del projecte de nova església

Nou pas endavant del projecte de la nova església de Bonavista. Aquest proper divendres, la Junta de Govern Local aprovarà inicialment el Pla Especial necessari per aixecar la nova església de Bonavista, al mateix solar on hi havia l’antic, que es va enderrocar l’octubre de 2009.

El nou POUM fixa una sèrie de paràmetres per a l’illa de cases que l’afecta, entre els carrers 9,22 i 8, davant de la plaça Constitució. Amb aquesta figura urbanística es modifica la normativa existent i el projecte pot tirar endavant complint tots els requisits que s’han exigit a l’Arquebisbat de Tarragona, ha informat Tarragona Ràdio.

En els darrers mesos s’ha negociat amb el consistori l’encaix del projecte, que després haurà de ser aprovat de manera definitiva per tal que es pugui demanar la corresponent llicència d’obres. Si tot va com és d’esperar, l’Arquebisbat la podria tenir cap a finals d’any per començar l’actuació, ben esperada pels veïns.

El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Carles Castillo, ha explicat que s’han hagut de posar d’acord en aspectes tècnics com ara les alçades i l’alineació dels carrer.

Segons el projecte i el que ha de fixar el Pla Especial la nau central de l’església tindrà 19 metres d’altura màxima, 12 metres les dependències annexes que es projecten.

Des que es va enderrocar la parròquia de Santa Maria de Bonavista, les litúrgies dominicals se celebren a la capella del col·legi Joan XXIII del barri.

/* JS para menú plegable móvil Divi */