.

Piezòmetre per controlar l’evolució de les aigües subterrànies. Foto: Gencat

Dos d’ells s’ubicaran a les Cases d’Alcanar (Montsià) i una altra a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat el contracte per a la redacció del projecte constructiu d’instal·lació de catorze piezòmetres en tretze emplaçaments que corresponen a deu comarques catalanes, concretament a Capmany (Alt Empordà), Olot (Garrotxa), Súria (Bages), Cardona (Bages), Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental), Torrelavit (Alt Penedès), Piera (Anoia), dos a les Cases d’Alcanar (Montsià), Vacarisses (Vallès Occidental), Moià (Moianès), Calaf (Anoia) i Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà). L’import per a la redacció del projecte és superior als 45.300 euros. Es preveu un termini de nou mesos per a poder disposar del projecte constructiu per a la instal·lació dels piezòmetres.

L’actuació permetrà que es redefineixi i es complementi l’actual xarxa piezomètrica amb la perforació de nous punts de control, de forma que totes les masses d’aigua disposin de la informació necessària per ser valorades des del punt de vista quantitatiu, tal i com requereix la Directiva marc de l’aigua. La informació dels piezòmetres és vital per conèixer l’estat i evolució de les masses d’aigua subterrànies que són reserves estratègiques, especialment en temps d’escassetat d’aigua.

L’Agència Catalana de l’Aigua té establerta una xarxa piezomètrica definida, amb prop de 380 punts de control, en alguns dels aqüífers de les conques internes de Catalunya, on es mesura de manera periòdica el nivell d’aigua subterrània. Aquesta xarxa ha permès valorar l’evolució dels nivells piezomètrics en aquests aqüífers i determinar l’estat quantitatiu de les masses d’aigua subterrànies. Els nous piezòmetres, quan estiguin en servei, permetran ampliar el coneixement sobre alguns àmbits territorials amb aqüífers on la informació provinents dels nivells piezomètrics és escàs o nul, la qual cosa impossibilita analitzar-ne l’estat quantitatiu.

La Directiva marc de l’aigua (DMA) disposa l’establiment de programes de seguiment i control de l’estat quantitatiu i qualitatiu de les aigües subterrànies, per tal d’informar periòdicament sobre aquestes. En l’annex V de la Directiva s’especifiquen els requeriments que han de tenir les esmentades xarxes de control. Seguint les directrius de la DMA, la xarxa piezomètrica actual s’ha de redefinir i completar amb la perforació de nous punts de control, de forma que totes les masses d’aigua disposin de la informació necessària per ser valorades des del punt de vista quantitatiu.

ACN