.

Més de 200 experts han participat al Tinglado 1 en una de les trobades més importants sobre el transport ferroviari. Foto: Cedida

Aquest dijous 18 d’abril, el Tinglado 1 del Moll de Costa ha estat escenari de la 5a edició del Rail Day que ha reunit més de 200 assistents seguint les presentacions de més d’una desena d’experts del sector ferroviari. El Port de Tarragona ha batejat l’edició de 2024 ‘‘Rail Ferroutage Unveiled. Trucks on tracks’”. La trobada, inaugurada pel president Saül Garreta, s’ha estructurat en tres blocs temàtics. El primer, “Context ferroviari”; el segon, “Infraestructura ferroviària” i, el tercer, “Visió dels usuaris”. Port Tarragona ha explicat l’ús del ferrocarril és un eix vertebrador en el desenvolupament de negoci del Port, des del punt de vista del creixement de tràfics, de l’eficiència i de la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social.

El president del Port Tarragona, Saül Garreta, ha estat l’encarregat de donar la benvinguda a les persones assistents i, ha agraït la participació de les persones expertes al Rail Day. Garreta ha volgut destacar el paper descarbonitzador del transport del ferrocarril en tota la cadena logística.


Altres notícies:


El primer ponent ha estat Iván Santos, representant a la CNMC. Santos ha començat la jornada d’avui amb una excel·lent presentació sobre la situació del mercat ferroviari, on ha explicat la baixa quota modal ferroviària al país i diferents oportunitats que per millorar-la més enllà d’aspectes infraestructurals com és la millora en equips ferroviaris, reducció de costos o augments de capacitat.

A continuació, Raffaele Zurio representant de la Med Rail Freight Corridor disseccionava al detall el projecte del Corredor Mediterrani, amb una actualització de l’estat de les connexions frontereres.

A continuació ha començat el segon bloc sobre infraestructures ferroviàries on han arribat bones noticies per al Port de Tarragona. Antonio Aguilar, d’ADIF, ha explicat avanços importants en el desenvolupament de la infraestructura per adaptar-la a tràfics d’autopista ferroviària.

Bones notícies per als projectes relacionats amb Port Tarragona, amb avenços significatius a les connexions des de Tarragona cap a França, Saragossa i també en el tram cap a Madrid passant per Guadalajara.

Bones notícies per al tren i el Port

La segona ponència abans de la primera taula rodona de la jornada ha anat a càrrec d’Efraín Larrea, representant de MCRIT, que ha explicat dos projectes de gran interès per a Port Tarragona. El primer, un projecte de nova terminal a Lleida amb un potencial molt important per augmentar les connexions ferroviàries amb els molls tarragonins. El segon, un estudi encarregat per Ferrmed on es detecten fins a 7 colls d’ampolla al Corredor Mediterrani al nostre territori i diferents accions a nivell d’infraestructura que permetin arribar a l’objectiu d’un 10% de quota modal per al 2030.

Després de la primera taula rodona i la pausa per al cafè, el cinquè Rail Day ha tornat a arrancar amb una conferència de la mà de Akos Ersek d’UIRR (International Union for Road-Rail Combined Transport). L’expert ha analitzat algunes de les dificultats que té el transport combinat, com ara la vulnerabilitat del transport intermodal davant els canvis de mercat o els alts costos d’inversió versus carretera, entre d’altres, aspectes a millorar per incrementar aquest tipus de transport.

L’última conferència d’aquesta cinquena edició del Rail Day ha estat la de Javier Jaso de AECOC (Associació de fabricants i distribuïdors) que ha aportat la visió sobre el sector ferroviari de les empreses de gran consum, que sol·liciten més atenció per part del sector ferroviari per conèixer les seves necessitats. Jaso ha citat diferents reptes que cal superar per augmentar el transport per ferrocarril per part dels carregadors: ser més flexible, millorar oferta de serveis i temps de trànsit, o augmentar el flux d’informació de serveis cap a les empreses usuàries.

Saül Garreta ha explicat com les autopistes ferroviàries són un punt estratègic per al futur el Port. Foto: Cedida

El Port de Tarragona treballa intensament per la descarbonització de la cadena logística amb la ferma aposta pel ferrocarril. Durant l’any 2023 hi va haver un increment de les composicions d’automòbils (+31,1%). En aquest sentit, els principals increments van venir dels trens des de Barcelona amb origen europeu (66 entrades versus 14 el 2022), trànsit des de Navarra (+17 trens) i el trànsit cap a Andalusia (+10 trens). El tràfic d’agroalimentaris també es va traduir en un increment de les composicions de cereal (+52%) amb 652 combois el 2023 versus els 429 de 2022.

Tres infraestructures noves de l’APT

Aquesta aposta també es fa evident a través de les tres infraestructures que s’estan impulsant. Per una banda, hi ha la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo, amb 150.000 m2, una plataforma logística i de serveis a l’àrea d’influència de Madrid entre Guadalajara i Marchamalo que aquest mes de gener ha començat la seva segona i definitiva fase d’obres. Una important terminal multipropòsit i multiclient al centre peninsular que permetrà la connexió, del Port Tarragona, amb els principals ports marítims. Una infraestructura amb capacitat per canalitzar els principals fluxos de mercaderies nacionals, europees i internacionals entre ferrocarril i carretera ca als ports marítims i el centre.

Per altra banda, la Zona d’Activitats Logístiques del Port suposarà la creació d’un espai amb més de 900.000 m2 dins del recinte portuari per impulsar els tràfics marítims i l’activitat econòmica. La ZAL està integrada al Corredor del Mediterrani de la Xarxa Transeuropea de Transport, com a part de la seva xarxa bàsica TEN-T (Trans European Network of Transport). Aquesta xarxa aborda la implementació i el desenvolupament d’una xarxa a tot Europa de línies ferroviàries, carreteres, vies navegables interiors, rutes marítimes de transport marítim, ports, aeroports i terminals ferroviàries.

Finalment, la tercera infraestructura clau per potenciar el transport per ferrocarril al Port, és la Terminal Intermodal la Boella. Una terminal ferroviària intermodal de trànsit de mercaderies amb origen/destí nacional (península Ibèrica) com internacional. Amb una superfície actual de 4 ha amb possibilitat d’expansió disposa de 5 vies d’ample mixt (ibèric + europeu) de càrrega i descàrrega executades sobre llosa de formigó i 3 vies de recepció/expedició sobre balast i, preparada per a la circulació de trens de fins a 750 metres de longitud.