.

.

TOTS 21


L'equip d'investigadors

L’equip d’investigadors

Demostrar la viabilitat d’una metodologia no invasiva i segura per al diagnòstic ràpid de malalties tropicals. Aquest és l’objectiu de la recerca que ha arrencat amb la trobada a Tarragona dels socis que formen part del projecte “Tropsense-Development of a non-invasive breath test for early diagnosis of tropical diseases”. Es tracta d’un projecte de quatre anys de durada coordinat per l’investigador de la URV Radu Ionescu i en el qual participen 12 universitats i centres de recerca de nou països.

Les malalties tropicals desateses són un grup d’infeccions freqüents a les regions tropicals i subtropicals d’Àfrica, Àsia i Amèrica, que afecten especialment persones de baixos ingressos a les regions en desenvolupament, mentre que a Europa són escasses i afecten especialment els turistes que viatgen a regions endèmiques. L’estudi se centra en la investigació de la hidatidosi, la leishmaniosi i el dengue, que s’inclouen en la llista de 17 malalties tropicals desateses de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquestes malalties s’originen per diferents patògens.

El treball es basa en l’anàlisi de mostres d’alè, fàcils d’obtenir i que no representen cap molèstia ni risc per a la salut dels pacients. Es prendran mostres de pacients ja diagnosticats amb alguna de les tres malalties estudiades, així com d’un grup control format per pacients diagnosticats amb altres malalties tropicals i del personal mèdic que els atén. Una vegada recollides les mostres, s’empraran mètodes de química analítica per identificar els biomarcadors d’alè volàtils -compostos químics orgànics- d’aquestes malalties. Es tracta de detectar i analitzar les partícules orgàniques que desprenen les cèl·lules que s’emeten en respirar. Durant el primer any del projecte s’agafaran mostres a Colòmbia (dengue), a Tunísia (hidatidosi i leishmaniosi) i a Polònia (com a exemple de país europeu on les malalties no són habituals). Un cop recollides, s’enviaran als socis europeus per fer-ne les anàlisis. Es faran per química analítica per identificar els biomarcadors i, a partir d’aquests, es fabricaran sensors químics de vapors amb gran afinitat, seleccionant els nanomaterials sensibles més idonis.
Els investigadors analitzaran diferents tècniques de sensat (sensors resistius, transistors, sensors que mesuren canvis de pes, espectroscòpia infraroja, etc.) i es desenvoluparà un prototip amb la millor tècnica. Durant els darrers sis mesos del projecte es faran proves amb els prototipus als hospitals de les zones epidèmiques i s’avaluaran in situ.