.

.

TOTS 21


Zona d'obres al campus Catalunya de la URV. Foto: Cedida

Zona d’obres al campus Catalunya de la URV. Foto: Cedida

L’equip de direcció de la URV ha presentat al Consell de Govern la priorització de les infraestructures pendents i noves infraestructures, vinculades als recursos addicionals del Pla d’Inversions Universitàries que atorga la Generalitat, a la capacitat de generar romanents de la mateixa URV. Així, la primera prioritat és la rehabilitació de l’edifici de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, un projecte històric que té per objectiu millorar les condicions en què es troben estudiants i personal mentre no es concreta el trasllat al campus Catalunya. L’equip de govern també prioritza un edifici del campus Catalunya i la nova Facultat de Medicina a Reus amb finançament extern, així com la rehabilitació de la seu Baix Penedès.

Les actuacions previstes per la Facultat d’Educació són l’adequació de les instal·lacions a la normativa, millora de l’eficiència energètica a través de la rehabilitació de parets, façanes i tancaments i es produirà una rehabilitació integral de l’Aula Magna, que donaria servei a tots els centres del campus. Es tracta d’intervencions que s’executaran entre 2024 i 2025 (pendent del projecte executiu properament) i que seran compatibles amb una segona vida de l’edifici, un cop s’hagi concretat el trasllat de l’activitat de la facultat al campus Catalunya.

D’altra banda, la URV ha posat sobre la taula la idea de la construcció d’un edifici pont al campus Sescelades, que connectaria la Facultat d’Enologia i l’ETSE. El nou edifici podria acollir serveis administratius distribuits al campus Sescelades i campus Catalunya i, alhora, tindria espais per a docència, amb aularis compartits pels centres del campus.

L’edifici A3 del campus Catalunya és una altra prioritat que torna a posar-se sobre la taula, ja que permetria el trasllat parcial de la FCEP i els serveis comuns del campus. En aquest cas també es podria executar en diferents fases després que fa més de cinc anys s’executés la primera: l’estructura, envolupant i cobertes; els acabats interiors i instal·lacions, i el mobiliari i equipament interior. El cost pot ascendir a més de 13.000.000 d’euros i la prioritat seria la construcció de l’envolupant.

Un altre projecte històric és la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, que, com ocorre amb la d’Educació, respondria a la necessitat d’adequar-se a la normativa i a les necessitats de creixement i espais de manera integral. Es tracta de l’obra més costosa, per a la que es podrien necessitar entre 80.000.000 i 100.000.000 d’euros de pressupost segons un estudi inicial portat a terme per l’Ajuntament de Reus. Per tant, caldrà finançament extern específic i l’impuls de l’Ajuntament, segons adverteix la URV.

Rehabilitació de la seu Baix Penedès

Per dignificar la situació de la seu Baix Penedès, on s’imparteixen els estudis d’Infermeria i Educació, l’equip aposta per una rehabilitació de dos dels tres edificis: un aulari fet amb mòduls prefabricats i l’antic auditori on s’ubiquen els laboratoris docents. Per això la proposta es basaria en la construcció d’un nou edifici que pugui substituir-los i que acolliria l’aulari, els laboratoris docents i els despatxos del professorat. En total una superfície construïda de 2.200 m2 amb inversió inicialment prevista de 4.300.000 euros, que es podria executar amb finançament de diferents administracions públiques.

Pel que fa als estudis d’Infermeria a la seu de Vilafranca del Penedès, que s’imparteixen provisionalment a la seu de l’Estació Enològica, l’Ajuntament de la ciutat té prevista la ubicació en un altre emplaçament.

ACN