.

A nivell europeu, se situa en el lloc 82.

A nivell europeu, se situa en el lloc 82.

De les 750 universitats incloses en el rànquing CWTS Leiden 2014, la URV es troba en la 180a posició mundial, la 82a a Europa i la primera a Espanya, ja que té el major percentatge de articles científics publicats que han estat citats amb més freqüència, en una llista que encapçala, a escala mundial, la Rockefeller University, de Nova York.

Seguint aquest indicador i analitzant-ho per àmbits, destaca la classificació de la Universitat en l’àmbit de matemàtiques, ciències computacionals i enginyeries, on la URV encapçala la llista a Espanya, és la 2a a Europa i ocupa la 16a posició a la classificació  mundial. En l’àmbit de ciències ambientals i de la terra es posiciona en 2on lloc a Espanya, 39a posició a Europa i 103 al món. També es troba en 2a posició a nivell espanyol, 85 a Europa i 222 al món en l’àmbit de ciències naturals. En ciències de la vida és 5a d’Espanya. 153 d’Europa i 324 al món i en ciències mèdiques és la 10a d’Espanya i la 196 d’Europa i la 400 al món.

Aquest rànquing mesura el rendiment científic de les 750 principals universitats del món. La classificació té com a objectiu proporcionar mesures precises de l’impacte científic de les universitats i de la seva participació, pel que fa a la col·laboració científica. Es basa en les publicacions indexades al Web of Science en el període 2009-2012 i inclou les 750 universitats amb més de 1.000 publicacions en revistes científiques internacionals. Aquestes universitats estan ubicades a 49 països diferents. En l’edició de 2014, el nombre d’universitats s’ha incrementat des de 500 fins a 750 i una sèrie d’institucions més petites, entre les quals la URV i la Rockefeller, que en anys anteriors no hi eren, s’han incorporat a la classificació.

Aquest se centra exclusivament en la mesura l’impacte de les cites i la col·laboració científica. Pel que fa a la col·laboració científica, la Universitat es troba en 9a posició espanyola, 211 a Europa i 391 al món.

El rànquing de Leiden utilitza una metodologia diferent a altres rànquings. Per exemple, exclou les publicacions en idiomes diferents a l’anglès i les publicades en revistes populars, també les publicacions que han estat retirades. A més, el còmput dels articles per institució es fa proporcional al nombre d’autors que intervenen en cada article. Per tal que una universitat entri a formar part del rànquing es requereix l’equivalent a més de 1.000 articles, seguint aquest criteri.

A més de les estadístiques generals, el rànquing Leiden proporciona estadístiques a nivell de set grans camps de la ciència: ciències cognitives; ciències ambientals i de la terra; ciències de la vida; matemàtiques, ciències computacionals i enginyeria, ciències mèdiques, ciències naturals i ciències socials.

/* JS para menú plegable móvil Divi */