.

.

TOTS 21


Equip HEAL de la URV

Equip HEAL de la URV

S’acaba d’engegar oficialment el projecte europeu «HEALS» (acrònim de ‘Health and Environment-wide Associations based on Large population Surveys’), que té com a objectiu desenvolupar una metodologia integrada a partir de la qual es pugui desxifrar l’exposoma d’una persona, és a dir, el mapa de les exposicions totals a compostos tòxics i factors d’estrès ambiental (socioeconòmics, nutricionals, etc.) des de la seva concepció.

El projecte també inclou el disseny d’eines d’avaluació de risc per analitzar els efectes d’aquesta exposició sobre la salut.  «HEALS» –que té una durada de 5 anys, i un pressupost de 14,8 milions d’euros cofinançat per la Unió Europea dins del 7è Programa Marc– es desenvoluparà mitjançant un consorci liderat per la Université Pierre et Marie Curie i format per 29 partners de 15 països europeus, dels quals 3 són de l’Estat espanyol: el Parc Científic de Barcelona (Plataforma UTOX i Plataforma de Proteòmica); l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica (TecnATox) de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
L’exposoma pretén ser una eina per identificar, caracteritzar i quantificar al mateix temps les exposicions exògenes i endògenes a contaminants, és a dir, aquells factors de risc modificables que predisposen a patir determinades malalties relacionades amb la qualitat de l’entorn ambiental al llarg de la vida d’una persona. Esbrinar l’exposoma implica que tant les exposicions ambientals com la variació genètica es puguin mesurar de manera fiable i simultània.