.

Imatge d’una de les primeres reunions del projecte. Foto: URV

El Departament d’Antropologia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili coordinarà durant tres anys el projecte que té per objectiu la creació d’una plataforma que compti amb la participació dels usuaris en el disseny i implementació de polítiques públiques que afecten els serveis d’atenció de llarga durada per a les persones grans en l’àmbit europeu.

El projecte, que té per nom A multi-stakeholder co-creation platform for better access to long-term care services (SoCaTel), té un pressupost global de 3,7 milions d’euros i compta amb la participació de la Unió Europea, en el marc del programa Horizon 2020 (H2020), que aporta recursos a la Recerca i la Innovació a la UE

SoCaTel té per objectiu crear una plataforma que faciliti la participació dels diferents grups implicats en l’aplicació de les lleis de dependència fent especial èmfasi en la inclusió de tots els col·lectius i escalable als diferents països europeus. El projecte es desenvoluparà d’acord amb el concepte de cocreació, que implica que els usuaris de serveis públics, familiars, proveïdors de l’atenció domiciliària, professionals, investigadors i innovadors intervinguin en el procés de detecció de les necessitats que té la gent gran amb l’aplicació de les polítiques de cures de llarga durada a Europa, com és la coneguda ‘llei de dependència’, tenint en compte que la legislació europea en aquesta matèria no és uniforme

La coordinadora del projecte és Blanca Deusdad, professora del Departament d’Antropologia i Treball Social de la URV. Blanca Deusdad creu que “el fet que l’accés als sistemes d’atenció social a Europa sigui més transparent, sensible i obert a la retroalimentació del públic, la transferibilitat i l’eficiència del sistema poden millorar en el seu conjunt, així com la seva capacitat de servir realment les necessitats dels usuaris”.

La recerca s’aplicarà a diferents països tenint en compte que inclou diferents models i tradicions d’Estats del Benestar que hi ha a Europa (Espanya, Irlanda, Hongria i Finlàndia), amb l’objectiu de crear una plataforma per facilitar l’envelliment de la població en un entorn i comunitat amigables per a les persones grans, millorant la qualitat de vida. Aquesta plataforma millorarà l’accés als tràmits de la llei per part de professionals i usuaris, a la vegada que facilitarà la lliure elecció per part de les persones grans i els seus familiars de serveis públics o privats que ofereixin atencions de llarga durada. La cocreació de serveis públics permetrà que aquests usuaris puguin ser escoltats i informats durant l’aplicació de tot el procés.

La metodologia de treball es basa en bona part en l’organització dels tallers de cocreació, en els que els participants donaran les seves opinions i exposaran les seves necessitats en relació a la plataforma que es vol crear. Per aconseguir un servei adaptat a les necessitats dels seus usuaris i el més inclusiu possible el projecte aplica la Quàdruple Hèlix que es considera bàsica quan es parla d’innovació i que implica la participació en un mateix projecte dels usuaris, els professionals, els acadèmics i l’empresa s’uneixin per a un mateix objectiu.

En el projecte dirigit per la URV hi participen fins a 13 institucions i empreses d’arreu d’Europa que són Fontys University of Applied Sciences (Holanda),Tempere University (Finlàndia),Gál Fernec University (Hongria),Trinity College Dublin (Irlanda),Blau Advisors Strategic Partners, SL (Espanya), Cyprus Research and Innovation Center LTD (Xipre), Ajunament de Vilanova i la Geltrú (Espanya), Tempere City Council (Finlàndia), Health Service Executive (Irlanda), Fundación ONCE (Espanya), Ozwillo (França), Everis Spain, SL (Espanya).