.

Per continuar la recerca es necessiten 600 voluntaris homes d’entre 18 i 40 anys. Foto: URV

Un estudi internacional analitzarà com l’estil de vida i els factors ambientals afecten la infertilitat masculina. La investigació està liderada per la Unitat de Nutrició Humana i el Laboratori de Toxicologia i Salut Mental de la URV. La infertilitat afecta aproximadament un 15% de la població mundial i els factors masculins són responsables del 40-50% d’aquests casos. Les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat són múltiples -entorn i estil de vida, contaminació ambiental, tabac i/o alcohol, absència d’activitat física, estrès i dietes poc saludables. Fins ara, però, cap estudi ha avaluat de manera conjunta tots aquests factors alhora, segons la URV. Per continuar la recerca es necessiten 600 homes d’entre 18 i 40 anys.

L’estudi es troba ara en fase de reclutament de voluntaris. La recerca es centrarà en estudiar paràmetres de la qualitat de l’esperma, com la concentració, la motilitat, o la morfologia, en 600 homes. El reclutament de voluntaris i l’estudi de mostres es farà de manera coordinada i seguint un mateix protocol a Reus, Tarragona, Illes Balears, Estats Units i Polònia. Els resultats d’aquest treball pretenen explicar com diferents factors de l’estil de vida, entre els quals destaquen l’alimentació, el sedentarisme o l’exposició a diversos contaminants mediambientals -amb potencial de disrupció endocrina- poden afectar la fertilitat.

Analitzar tots aquests factors associats a la qualitat de l’esperma i avaluar possibles mecanismes relacionats amb l’edat, els perfils de metilació de l’ ADN dels espermatozoides, la longitud dels telòmers dels leucòcits i espermatozoides, així com l’oxidació, són clau per conèixer millor els mecanismes que es troben darrere de la salut reproductiva de les parelles. Per als investigadors, entendre com l’entorn i l’estil de vida i com aquestes interaccions podrien afectar a la salut reproductiva és fonamental per poder establir estratègies eficaces de prevenció que puguin pal·liar les conseqüències d’aquest problema que afecta als països desenvolupats. L’estudi també vol descriure les diferències que es puguin trobar en els seminogrames dels voluntaris i si els factors ambientals i d’estil de vida poden variar en funció de les diferents àrees geogràfiques analitzades.

ACN