.

Centre d’emmagatzematge d’hidrogen. FOTO: European Union, 2022.

La Universitat Rovira i Virgili obrirà una línia d’investigació pionera per formar especialistes jurídics en el camp de l’emergent economia de l’hidrogen. L’última convocatòria de les accions Marie Skłodowska-Curie (MSCA), el programa de referència de la Unió Europea per a la formació doctoral i postdoctoral, ha concedit al projecte “Training for a Hydrogen Economy based Renewable Energy Society in the Anthropocene (THERESA)” al consorci encapçalat per la URV i integrat també per les universitats de Groningen (Països Baixos) i Finlàndia Oriental.

El projecte constituirà, de fet, la primera xarxa europea d’investigació doctoral sobre la regulació de l’hidrogen. Així, el finançament de 1.625.659 euros permetrà formar i contractar especialistes en el camp de l’hidrogen renovable i l’economia, que ja es comença a desenvolupar, però amb un marc regulador encara molt fragmentat i ben pocs estudis jurídics acadèmics. En tractar-se d’una economia emergent, presenta riscos, incerteses i buits legals i acadèmics que cal anar treballant. En aquest sentit, el projecte THERESA té un triple enfocament: la reducció de la fragmentació sectorial per estimular la sostenibilitat socioambiental; la potenciació de l’ús circular de l’hidrogen, i el compromís social en l’economia de l’hidrogen.

L’investigador del Departament de Dret Públic Endrius Cocciolo lidera aquest projecte que, a través de tres enfocaments metodològics (constructivisme doctrinal, recerca legal empírica i estudis jurídics comparats), pretén “avançar en el coneixement científic i formar el capital humà necessari per contribuir al desenvolupament de l’economia de l’hidrogen mitjançant la integració de la dimensió jurídica”, apunta. Per això THERESA inclourà un programa de formació que oferirà habilitats teòriques, metodològiques i pràctiques als investigadors novells i tindrà en compte la dimensió de gènere i altres aspectes d’inclusió social tant en la selecció d’aquests investigadors com en l’execució del projecte.

Centre d’emmagatzematge d’hidrogen. FOTO: European Union, 2022.

El projecte finançat pel programa Marie Skłodowska-Curie de la Unió Europea que formarà especialistes jurídics en la societat de l’hidrogen s’emmarca dins de la Vall de l’Hidrogen de Catalunya, la iniciativa estratègica que, sota la coordinació de la URV i amb les institucions i empreses més rellevants del país, treballa per potenciar l’hidrogen verd com a vector energètic de present i futur. En el context de l’emergència climàtica i la transició socioecològica, l’hidrogen és un vector d’energia que ha de facilitar la transició cap a un sistema energètic basat en les renovables. Pot substituir el gas natural i ajudar els sectors econòmics basats en combustibles fòssils a anar reduint les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Redacció