.

.

TOTS 21


Edifici del Rectorat de la URV

La Universitat Rovira i Virgili (UV) s’ha desmarcat aquest matí de l’estudi de dos professors del centre, crítics amb el projecte BCN World.

La URV ha volgut aclarir que “en cap moment” n’ha fet cap estudi, ni ha rebut cap encàrrec per fer-ne. En conseqüència, n”o ha elaborat cap informe tècnic sobre el projecte, l’impacte, la conveniència o qualsevol altre aspecte relacionat amb BCN World”.

L’estudi afirma que BCN World, el projecte de macrourbanització vinculat al negoci hoteler i del joc, “no encaixa” en l’estratègia de desenvolupament econòmic i territorial per al Camp de Tarragona dels pròxims anys. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi que han elaborat els professors del departament de Geografia de la URV, el geògraf Sergi Saladié i l’econmista Antonio Russo, que analitza els efectes sobre l’activitat turística, l’ocupació o l’ordenació territorial.

Consideren que està orientat a una visió de curt termini, sense efectes estables per a l’economia local i amb una forta dependència exterior. Tot i reconèixer que podria incrementar l’ocupació, apunten que aquesta seria de mala qualitat, que analitza els efectes sobre l’activitat turística, l’ocupació o l’ordenació territorial. Consideren que està orientat a una visió de curt termini, sense efectes estables per a l’economia local i amb una forta dependència exterior. Tot i reconèixer que podria incrementar l’ocupació, apunten que aquesta seria de mala qualitat.

La URV respon que tota opinió expressada sobre aquest tema per qualsevol membre de la comunitat universitària “ho és a títol personal”, “i n’hi pot haver tantes com membres té la comunitat”. De fet, diferents professors de la URV compareixeran al Parlament de Catalunya en els pròxims dies “per aportar opinions i punts de vista des de la seva expertesa. En qualsevol cas, les opinions publicades o expressades ni representen ni vinculen la Universitat”, afirma categòricament la universitat.