.

.

TOTS 21


La taxa turística

També s'ha incrementat la recaptació de la taxa per joc (casinos, rifes i màquines escurabutxaques)

La taxa turística ha permès compensar les successives caigudes de recaptació dels impostos que graven el sector immobiliari al Camp de Tarragona i terres de l’Ebre. L’any passat, la Generalitat va ingressar 4,38 MEUR derivats del nou tribut a la demarcació, gairebé la mateixa xifra que es va deixar de recaptar per aquells referits al sector del totxo. Una situació que evidencia, doncs, la manera com la crisi econòmica continua passant factura. D’altra banda, tot i que no hi ha dades territorialitzades, el 2013 també s’ha caracteritzat per l’increïble augment -de fins a un 85%- que ha experimentat la recaptació de l’impost de Patrimoni arreu de Catalunya, conseqüència de l’amnistia fiscal.

L’any passat, arreu de Catalunya la Generalitat va ingressar 2.156,53 MEUR procedents dels tributs propis i dels cedits per l’Estat. Dins el primer bloc s’hi troben l’impost sobre grans establiments comercials, el gravamen de protecció civil i la taxa turística. Dins del segon, els tributs que fan referència al sector immobiliari, Patrimoni, Successions i Donacions i els que es graven sobre el joc. Si es mira el global, l’any passat les arques públiques van recaptar 265,95 MEUR més que el 2012 (cosa que suposa un increment de recaptació del 14,07% d’un exercici per l’altre). A l’hora de buscar les raons d’aquest augment, però, només cal donar un cop d’ull a l’estadística per veure com hi ha una causa clara que l’explica (o tribut, parlant en propietat).

I és que l’any passat, a tot Catalunya els ingressos per l’impost de Patrimoni es van enfilar fins a un 85% (passant dels 266,18 als 552,35 MEUR). Sobretot, a conseqüència de l’amnistia fiscal que va aplicar el govern espanyol. Si bé aquells qui s’hi van acollir podien fer aflorar ingressos o actius que fins aleshores no declaraven, això no els eximia dels efectes tributaris posteriors. És a dir, que tots aquells nous béns que es van estalviar IRPF, ara han de pagar Patrimoni.

Tot i que no hi ha dades territorialitzades d’aquest impost (perquè l’Estat en transfereix la recaptació directament als serveis centrals del Departament d’Economia), sí que l’estadística de la Generalitat corresponent a la recaptació del 2013 permet comparar l’evolució d’altres tributs al Camp de Tarragona i a les terres de l’Ebre. Descomptant Patrimoni, l’any passat a la demarcació el Govern va ingressar 90.762.669,39 euros en impostos.

La construcció, a la baixa

A Tarragona i l’Ebre, un any més -i ja en van sis d’ençà que va començar la crisi- continuen caient aquells impostos que graven el sector immobiliari. En concret, els ingressos per Actes Jurídics Documentats (que grava les hipoteques al registre) i Transmissions Patrimonials (referit, entre d’altres, a la compra de pisos de segona mà). En concret, entre un exercici i l’altre s’han deixat d’ingressar 4,01 MEUR (sobretot, perquè les vendes de pisos continuen estancades i la constitució d’hipoteques s’ensorra). L’any passat, a la demarcació, el Govern va recaptar 51,07 MEUR per aquests tributs. El 2012, van ser-ne 55,08.

Però aquests no són els únics impostos que cauen en recaptació. També ho fa el de Successions i Donacions, tot i que en menor mesura. En concret, d’un exercici a l’altre, passa de recaptar 13,64 MEUR a 13,30.

La nova taxa recapta 4,38 MEUR

El 2013 ha estat l’any en què, per primera vegada, ha entrat en joc l’impost sobre les estades en establiments turístics. Tot i que la taxa va entrar en vigor per Tots Sants del 2012, com que es recapta trimestralment, ha estat a partir de l’any passat quan s’ha començat a comptabilitzar durant un exercici sencer. Arreu de Catalunya, el nou impost ha recaptat 34,53 MEUR. I d’aquests 4,38 han vingut d’estades fetes a la Costa Daurada, al delta de l’Ebre o a la resta de territoris de la demarcació.

La taxa turística la paga tothom qui s’allotgi en un establiment o arribi en creuer (excepte els menors de 16 anys i els qui contractin programes de l’IMSERSO). El tribut va en funció de la categoria dels allotjaments (hotels, apartaments, càmpings, albergs) i també de la zona de Catalunya. S’estén entre els 45 cèntims i els 2,25 euros diaris. A més, durant el 2013, la Generalitat també ha incrementat els ingressos per l’impost de grans establiments comercials. En concret, a Tarragona i a l’Ebre, aquest augment ha estat del 94,29% (passant dels 1,84 MEUR del 2012 als 3,58 de l’exercici anterior).

Això s’explica perquè, arran de la sentència del Tribunal Constitucional (TC), el Govern va poder-ne fer efectiu el seu cobrament. Aquest tribut estava recorregut des del 2001 pel govern estatal (aleshores, també en mans del PP). El juny del 2012, però, el TC va fallar a favor de la Generalitat i això va permetre tornar-lo a recaptar. I ara, s’ingressen els endarreriments acumulats.

Per últim, en aquesta demarcació durant l’any passat també es va incrementar la recaptació dels tributs que graven el joc (casinos, rifes i màquines escurabutxaques). En concret, dels 16,94 als 17, 30 MEUR.