.

.

TOTS 21


Protesta en contra BCN World

Protesta en contra BCN World

La secció local d’ERC a Salou ha manifestat el seu posicionament en contra de la construcció del complex BCN World si es fa tenint en compte “el plantejament vigent ja que entenem que no es correspon amb el model turístic, econòmic, urbanístic i  social que el territori mereix”.

En el mateix sentit, la formació es mostra “totalment en contra de cap modificació de la llei que permeti augmentar les condicions urbanístiques i d’edificabilitat del projecte, per afavorir una operació especulativa sobre uns terrenys (expropiats inicialment per a una altra finalitat) i autoritzi un volum de sostre constructiu que podria multiplicar-se fins a tres vegades segons el que disposa la Llei 2/1989”.

Oposició a la rebaixa fiscal del 10%

“Ens oposem a la rebaixa fiscal al 10% de la fiscalitat del jocs dels casinos que pretén aprovar el Govern de la Generalitat, segons diu l’article 3, apartat C de l’avantprojecte de la modificació de la Llei 2/1989”, expressen en un comunicat fet públic a la premsa. Al mateix temps, afegeixen, “estem totalment en contra de l’obertura de més d’un casino al nou complex  de BCN World”.

L’oposició de la formació al projecte de BCN World es complemtena amb el rebuig a “l’impacte ambiental  i urbanístic  del projecte i dels efectes negatius que pot produir sobre el territori i  la seva sostenibilitat”.

Per tot plegat, ERC Salou matisa que “volem i desitgem que es realitzin inversions a Salou i al territori però no amb els condicionants legislatius, urbanístics, turístics i de sostenibilitat com el model que ens proposa l’empresa Veremonte per a BCN World”. I, en resum, defensen un model basat en el “coneixement, la qualitat i la capacitat de renovació per emprendre un model vàlid per Salou i per la futura República Catalana”.