.

.

TOTS 21

Seu de l’ICAT.

La Secció de Dret Laboral de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, l’ICAT, vol expressar el seu “més enèrgic rebuig” a les actuals mancances en l’atenció presencial que ofereixen les administracions en l’àmbit sociolaboral. Els professionals del dret que treballen en aquest àmbit demanen solucions a “una problemàtica que té un impacte molt generalitzat sobre la ciutadania, però que afecta sobretot a les persones més desfavorides socialment”.

Els professionals del dret sociolaboral de la demarcació de l’ICAT posen el focus en què “ens estem trobant que aquesta situació, existint ja l’aixecament de les restriccions per la pandèmia, s’està repetint en els casos de la Tresoreria General de la Seguretat social (TGSS), l’Institut Nacional de la Seguretat social (INSS), el Servei Públic d’ocupació (SEPE) i els Serveis Territorials de treball de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, entre altres”. En el cas dels Jutjats socials de Tarragona, “la situació és encara més preocupant, ja que els usuaris del sistema judicial i els professionals han d’esperar durant hores al carrer, a la intempèrie, a que els vagin cridant per poder accedir a la seu física del jutjat”.

Segons la Secció de Dret Laboral de l’ICAT, “aquests organismes es resisteixen a tornar a la situació prèvia a la pandèmia per garantir l’atenció en persona i gairebé tampoc per la via telefònica”, una situació que no està justificada per cap normativa. El col·lectiu recorda que “en relació a les activitats d’atenció presencial del serveis administratius i públics, no existeix cap limitació, mesura o recomanació concreta, per la qual cosa s’ha d’entendre, per la naturalesa de les actuacions que s’hi duen a terme en les seus físiques de les administracions i organismes públics, que no ha d’existir cap restricció a la lliure presencialitat de les persones que necessiten accedir-hi o relacionar-s’hi, més enllà de les mesures genèriques esmentades per a l’àmbit comercial o, a tot estirar, d’activitats que puguin generar aglomeracions”.

Així doncs, sense ordre governativa de limitacions concretes, tota actuació que no permeti accedir a les instal·lacions administratives o públiques s’ha d’entendre contrària als drets de les persones a ser atesos presencialment, d’acord amb la normativa vigent. Restriccions que, en el cas de les persones grans, socialment vulnerables, o amb nivells d’estudis bàsics o sense estudis, es tornen absolutament contràries als articles 12 i 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, i en última instància, al dret fonamental a petició de l’article 29 de la Constitució Espanyola, entre d’altres.

Aquesta situació ja va ser denunciada fa escassos dies per part de la UGT, en relació a l’SGAM (Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques), ja que donava altes sense atendre personalment als pacients i sense valorar documentació actualitzada del seu estat de salut, degut en gran mesura a que els interessats no podien fer arribar l’esmentada documentació abans de la resolució de l’alta.

Redacció