.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, amb el regidor de Cultura, Daniel Recansens, dvant el Centre Catòlic. Foto: Cedida

Nou pas per fer realitat la rehabilitació del Centre Catòlic de Reus com a equipmanent escènic compartit entre el Bràvium Teatre, les companyies del territori i les necessitats dels teatres Fortuny i Bartrina per descongestinar programació en un alre escenari. Les obres començaran l’any que ve i acabarn abans que acabi el mandat (2027).

No només serà un espai escènic, sinó un pol cultural, d’assajos, per a residències de companyies, per la formació i la producció d’espectacles.

Aquesta és la filosofia que segueix l’Ajuntament de Reus un cop solventats els problemes amb l’Arquebisbat de Tarragona -que disposarà d’un espai propi-, i amb la que licitarà la reforma i en breu la publicarà al perfil del contractant per adjudicar la redacció del projecte bàsic i executiu de l’obra, han anunciat avui l’alcaldessa, Sandra Guaita, i el regidor de Cultura, Daniel Recasens.

La rehabilitació vol aprofitar l’oportunitat de resoldre les patologies detectades a l’edifici per salvaguardar els seus valors històric, simbòlic i arquitectònic de l’immoble i, alhora, definir un nou espai central que impulsi i intensifiqui la coordinació, producció, treball i acompanyament de totes les disciplines escèniques.

L’immoble rehabilitat formarà part de la xarxa d’equipaments de la ciutat vinculats a les arts escèniques i a l’àmbit cultural i, d’acord als objectius del Pla d’Acció Municipal 2023-2027, ha de contribuir a recuperar la fortalesa i la capitalitat de l’àmbit escènic de Reus a través del suport a la creació, producció, exhibició i exportació.

El contracte que sortirà a licitació inclou la redacció del projecte bàsic i executiu així com l’estudi de seguretat i salut i la direcció de les obres, amb un pressupost de sortida de 201.818,52 euros. L’import orientatiu de l’execució de les obres és de 2,7 milions d’euros. Per a la presentació del projecte bàsic i executiu, s’estableix un termini màxim d’entrega de 4 mesos des de la formalització del contracte de serveis.

Què s’hi farà?

El programa funcional del futur equipament cultural es definirà amb l’adjudicatari del servei. De manera orientativa, es fixen les necessitats següents

Espai identificat com la seu estable de la coordinació i acompanyament de les accions, programes i festivals de l’àmbit escènic.

Espai de trobada i acompanyament dels diferents agents escènics de la ciutat (companyies, artistes, tècnics…).

Espai de treball preparatori i de desenvolupament per a les produccions pròpies, coproduccions o col·laboracions.

Espai d’acollida per necessitats diverses de produccions externes programades en els equipaments locals.

Espais d’Assaig.

Espais de formació artística en l’àmbit de les arts escèniques.

Acollir l’associació Bravium Teatre i la seva programació.

Cessions d’espai a associacions i entitats de caire cultural de la ciutat.

Espai de lectures i esdeveniments de petit format.

Espai d’estada i residència per a companyies d’arts escèniques.

Espai de treball i pràctiques per a la formació professional en l’àmbit.

Acollir assajos i producció d’altres disciplines artístiques del propi àmbit i diferent del pròpiament teatral tals com poden ser la música, el circ o la dansa…

Concurs de projectes

El sistema d’adjudicació del contracte de serveis és el concurs de projectes restringit a dues voltes. La primera volta estarà oberta a tots els arquitectes que vulguin optar-hi i es valorarà únicament el currículum i l’experiència del licitadors. El jurat seleccionarà 5 arquitectes amb majors capacitat, segons els criteris fixats en la convocatòria.

La segona volta estarà limitada als 5 seleccionats, els quals hauran de presentar de manera anònima una proposta concreta d’intervenció. El jurat valorarà, entre altres criteris: simplicitat, coherència i sostenibilitat; adequació formal, compositiva i estètica; adequació al programa funcional; aprofitament de la superfície; viabilitat tècnica i econòmica; i relació amb l’entorn.

Els arquitectes seleccionats a la primera volta que no resultin guanyadors a la segona però que hagin elaborat i presentat les seves propostes i la documentació requerida, tindran dret a percebre, en compensació pel treball elaborat 2.000 euros cadascun.

El jurat estarà presidit per la regidora d’Urbanisme; i en formaran part 2 arquitectes de l’Ajuntament de Reus, 2 arquitectes designats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, el Director Gerent Institut Municipal Reus Cultura; i un tècnic/a de l’àmbit de Cultura de l’Ajuntament.

Cessió de l’edifici

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i l’Arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, van signat el 4 d’octubre el conveni entre la Parròquia Prioral de Sant Pere Apòstol i l’Ajuntament de Reus per a la rehabilitació, la cessió i el manteniment de l’activitat cultural del Centre Catòlic.

La signatura del conveni implica la cessió d’un dret de superfície de l’immoble en favor de l’Ajuntament amb una durada de 50 anys. El consistori es farà càrrec del projecte i les obres de rehabilitació; i farà ús de les instal·lacions, llevat d’uns espais a la segona planta que seran per a l’ús de l’Arquebisbat. El consistori demanrà subvencions a la Diputació de Tarragona.

Donada la trajectòria i l’activitat desenvolupades per l’Associació Bravium Artístic i Cultural, l’acord també preveu que l’Ajuntament donarà cabuda de forma estable i continuada a la seu social i a l’activitat d’aquesta entitat al teatre rehabilitat. Aquest ús es regularà mitjançant un conveni específic.

Jaume Garcia