.

La regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Salou manté per quart any consecutiu el projecte English Oral Expression per seguir potenciant la llengua oral anglesa als centres educatius del municipi. La regidoria d’Ensenyament ha destinat una pressupost de licitació de fins a 39.215 euros per aquest projecte educatiu durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019; el qual s’ha posat en marxa aquest mes de novembre. El concurs per impartir les classes durant els propers dos anys l’ha guanyat l’escola Innova.

El projecte té com a finalitat poder millorar el nivell d’expressió oral en els alumnes de primària, així com promoure l’ús de la llengua anglesa dins d’un nou context diferent al de classe. Aquesta iniciativa, com els cursos anteriors, està adreçada a les cinc escoles del municipi: l’Escola Vora Mar, l’Escola Santa Maria del Mar, l’Escola Salou, l’Escola Europa i l’Escola Elisabeth. La regidora d’Ensenyament, Julia Gómez, explicava com “són els mateixos centres educatius els qui determinen els alumnes que han de participar dins el projecte en funció a les necessitats del centre i les mancances dels estudiants; però nosaltres –com a ajuntament- posem a disposició els professionals per tal de millorar els resultats acadèmics”, apuntava. A més, aquest reforç es durà a terme en dies i horari lectiu, de manera que s’aprofitarà al màxim les hores escolars.

El projecte English Oral Expression treballa la competència lingüística, la competència lògica-matemàtica, la competència musical, la visual-espacial i la cinestètica, sense deixar de banda les relacions interpersonals. Tot plegat, busca afavorir l’interès i la motivació de l’alumnat fent que es plantegin la llengua anglesa com un instrument per assolir continguts en altres matèries; introdueix i fa servir les estructures lingüístiques angleses, en una àrea curricular en tots els cursos de la primària; pretén fer gaudir de l’aprenentatge de la llengua anglesa d’una manera lúdica i atractiva alhora que construeix espais d’aprenentatge on l’alumne pot fer ús de la llengua en un context diferent a l’àrea d’anglès. A més, també permet utilitzar les TIC com una eina auxiliar per a l’aprenentatge de la llengua i preparar els alumnes perquè puguin comunicar-se en diferents contextos en una societat plurilingüe.