.

.

TOTS 21


Un moment de la presentació de la Patrulla Cívica

Un moment de la presentació de la Patrulla Cívica

La Policia Local posa en marxa la Patrulla Cívica, un nou servei policial la funció del qual és controlar el compliment de la nova Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Torredembarra. El regidor de Governació, José García, ha explicat que amb aquest objectiu es destina una patrulla formada per dos agents vestits de paisà per poder corregir d’una manera més eficient i sancionar, si és el cas, totes aquelles conductes de caràcter incívic. Principalment, s’actuarà en relació als propietaris que no recullin de la via o espais públics els excrements dels seus animals, les pintades vandàliques, la propaganda incontrolada, etc.

En aquest sentit, el regidor José García ha exposat que el tema dels excrements de gossos és una qüestió que genera inquietud entre la ciutadania perquè tot i que només una petita part dels ciutadans no els recull, el seu incompliment és reiterat.

Un altre aspecte que ha volgut destacar el responsable de Governació és que des de l’Ajuntament ja s’han realitzat campanyes de conscienciació entre la ciutadania sobre aquesta qüestió. A més, recentment s’han instal·lat un total de 28 cartells en diferents zones del municipi en què s’informa sobre les sancions econòmiques per permetre als animals domèstics efectuar les seves miccions a les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà o no recollir immediatament les deposicions fecals.

El sotsinspector cap de la Policia Local, Miguel Ángel Marchal, ha explicat que la Policia Local aposta per la proximitat i, per tant, s’adapten a donar els serveis que la ciutadania precisa. Sobre aquesta qüestió, ha assenyalat que en les reunions veïnals es fa palesa la seva preocupació per les qüestions de convivència relacionades amb els animals domèstics.