.

La celebració del simposi coincideix amb el primer aniversari de la Unitat de Mediació de la Policia Local de Torredembarra, que es va presentar coincidint amb la 1a Jornada “La Mediació com a eina de gestió de conflictes”, el novembre de l’any passat.

La Policia Local de Torredembarra organitza la 2a Jornada de Mediació Policial, que tindrà lloc el proper 7 de novembre, de 9 h a 18:15 h, a la Sala Cal Maiam. La presentació anirà a càrrec d’Eduard Rovira Gual, alcalde de l’Ajuntament de Torredembarra; Joan Carles de la Monja, director territorial dels Serveis Territorials d’Interior; Begonya Curto i Ferré, subdirectora General de Coordinació de la Policia de Catalunya; José García González, regidor de Governació de l’Ajuntament de Torredembarra i Miguel Ángel Marchal Cortés, sotsinspector cap de la Policia Local de Torredembarra.

Per la seva banda, els ponents seran Rosana Gallardo Campos, inspectora de la Policia Local de Vila-real i responsable de la Unitat de Mediació Policial (UMEPOL; Raquel Alastruey Gràcia, magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, membre de Jutges per la Democràcia i del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació (GEMME); Francesc Xavier Pastor Palacios, inspector cap Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corporativa dels Mossos d’Esquadra; Leandre Martínez Martínez, caporal responsable de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat i Proximitat i Adrián Hierro Batalla, oficial de la Policia Local de Vila-real, adscrit a la Unitat Operativa i responsable de la Unitat de Diversitat (UNIDIPOL), unitat premiada l’any 2013 amb el Premi Nacional Daniel Wagman, membre de la Unitat de Mediació Policial (UMEPOL).

La celebració del simposi coincideix amb el primer aniversari de la Unitat de Mediació de la Policia Local de Torredembarra, que es va presentar coincidint amb la 1a Jornada “La Mediació com a eina de gestió de conflictes”, el novembre de l’any passat.

Transcorregut aquest primer any de funcionament, el balanç és el següent: entre el mes d’octubre de 2016 i fins l’actualitat, la Unitat de Mediació ha registrat 27 expedients, dels quals 11 van concloure amb un acord signat, 3 es troben en procés de seguiment de l’acord signat, 3 més resten pendents de mediació, i 10 no van poder iniciar el procés per disconformitat amb les condicions de la mediació o per trobar-se, el fet en qüestió, denunciat en un altre estament.

Pel que fa les causes d’aquests 27 expedients, la majoria corresponen a problemes de convivència veïnal, dins dels quals destaquen les queixes per sorolls, límits de finques i poda d’arbres. En menor mesura, s’han atès conflictes entre associacions i comunitats de veïns, així com reclamacions per deutes impagats.