.

Francesc Larios, alcalde de La Pobla de Montornès, fotografiat al seu despatx, en una imatge d’arxiu. Foto: Tots21

Tot i la pandèmia, en només 3 anys l’economia de la Pobla de Montornès dona un gir de 180º

L’Ajuntament de La Pobla de Montornès ha tancat el 2021 amb gairebé dos milions d’euros de romanent positiu. Des de els 2019, no només s’ha liquidat els deute amb les entitats bancàries, que era de 322.027,38 €, sinó que s’ha augmentat la tresoreria de forma exponencial.

El pressupost de 2022 és de 2.590.778,54€. En les properes setmanes es farà una modificació de crèdit amb el romanent del 2021. Aproximadament s’usarà un 40% per a noves inversions, moltes d’elles amb noves subvencions, ha indicat a Tots21 l’alcalde, Francesc Larios.

Durant aquest mandat s’han congelat els impostos, s’han incorporat noves bonificacions, com el 50% de l’IBI en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, el 100% en la taxa d’ocupació de les terrasses per a bars i restaurants o el 50% en la taxa de la llar d’infants per a les famílies monoparentals.

L’alcalde ha destacat a Tots21 que ‘el més important és que s’han fiscalitzat i regularitzat totes i cada una de les factures que rep l’Ajuntament, eliminant serveis duplicats o eliminant totes aquelles que es consideraven innecessàries i que llastraven el nostre pressupost, com línies de telèfons mòbils no identificats o serveis que no es realitzaven correctament’. A més a més, s’han fet canvis del funcionament intern en l’equip de govern que ‘ens ha permès augmentar l’eficiència de la gestió i així optar al màxim de subvencions supramunicipals’. Altraent, la reducció de despesa no ha afectat els serveis al ciutadà.

‘Això ens ha permès tancar l’any 2021 amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 1.968.560,79 € i aquesta salut financera sòlida de la institució ens permetrà continuar les inversions i millores pel nostre municipi, com la millora de l’enllumenat, la col·locació d’hidrants o l’adequació de la plaça de la Bassa però també en la millor de serveis com la jardineria i la neteja’, ha conclòs l’alcalde.

J. Garcia