.

.

TOTS 21

Per primera vegada i en base al nou conveni signat amb el Consell Comarcal, el municipi incorpora els contenidors marrons a les illes de recollida selectiva. foto: Cedida

La Pobla de Mafumet és, avui, un municipi mediambientalment més sostenible, gràcies a la incorporació i entrada en funcionament dels nous contenidors per a la recollida dels residus orgànics.

Aquests formen part de les noves illes de contenidors que, des del passat divendres, estan operatives a tot el municipi, en virtut del nou conveni signat amb el Consell Comarcal del Tarragonès, ens al qual l’Ajuntament pobletà té delegats els serveis de recollida i gestió dels residus domèstics. Aquestes noves illes incorporen, per primera vegada a La Pobla, els contenidors marrons, amb la qual cosa els pobletans ja poden separar els seus residus orgànics i, d’aquesta manera, contribuir a fer de La Pobla un municipi més net, més ecològic i que segueix avançant en el camí de la sostenibilitat.

L’Ajuntament de La Pobla de Mafumet ha distribuït fins a 24 contenidors per a la recollida de residus orgànics. Aquesta contenidors han estat repartits per tot el nucli urbà del municipi, amb la finalitat d’apropar el servei a tots els residents a La Pobla.

Junt amb la implantació d’aquests punts de recollida per a la fracció orgànica, també s’ha procedit a la renovació de la resta de les illes de contenidors per a la recollida selectiva a La Pobla. d’aquesta manera, els pobletans poden separar i contribuir al reciclatge d’envasos, plàstic i llaunes; paper i cartró; vidre; deixalles orgàniques, a més de disposar també de contenidors per als residus no reciclables o fracció resta.

La separació dels residus domèstics és altament beneficiosa per a la societat, ja que permet reciclar i estalviar matèries primeres i altres recursos, com l’aigua i l’energia. El reciclatge permet doncs, allargar la vida útil dels residus i ajuda a preservar els recursos naturals del planeta.

Carregador de vehicles elèctrics

Aquesta és la darrera mesura d’àmbit mediambiental implantada a La Pobla, un municipi que a les acaballes del 2019 va posar en funcionament el seu primer punt de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquest està ubicat a l’avinguda Generalitat, al costat del Casal Cultural, i compta amb dos estacions de càrrega: una de gran i una altra petita.

Pel que fa al carregador gran, es tracta d’un equip ràpid de 50 kW de potència, amb capacitat de carregar el 80% de la bateria d’un vehicle elèctric en només 30 minuts. L’equip també permet la càrrega simultània de dos vehicles, repartint la potència entre ambdós.

Quant al carregador petit, és un equip lent de 2,1 kW de potència i està pensant per a carregar motos o bicicletes. Tant el petit com el gran poden ser activats mitjançant la targeta de l’Ajuntament de La Pobla o la de qualsevol municipi que formi part de l’aliança dels municipis (Barcelona, Reus, Lleida, Cambrils, Girona, etc.). A més, el carregador gran també s’activa mitjançant l’App EVCharge.

Amb la implantació d’aquest punt de recàrrega de vehicles no contaminants, l’Ajuntament segueix apostant per la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.