.

.

TOTS 21


Seu de la Mútua a Barcelona. Foto: Cedida

Seu de la Mútua a Barcelona. Foto: Cedida

La Mútua Asepeyo ha ingressat el passat exercici a la província de Tarragona uns 26 milions d’euros, dels quals 18 corresponen a quotes de contingències professionals i 8 a contingències comunes.

Així mateix, la Mútua compta a la província amb 34.100 treballadors protegits i 3.818 empreses associades en contingències professionals, 21.111 treballadors en contingències comunes i 5.895 treballadors autònoms adherits.

Del passat exercici, en destaca també la tasca de la Comissió de Prestacions Especials de la Mútua, òrgan de participació que resol la concessió d’ajudes per als treballadors que han sofert un accident de treball o una malaltia professional. Tan sols a la província de Tarragona, l’esmentada comissió ha atorgat 90 ajudes socials per un import de 161.186 euros.

Dels ingressos del passat exercici econòmic, uns 300 milions corresponen a quotes de contingències professionals i a prop de 170 milions a contingències comunes. La Mútua compta a la comunitat amb 618.427 treballadors protegits i 81.113 empreses associades en cotingències professionals, 408.338 treballadors en contingències comunes i 105.960 treballadors autònoms adherits.

Disposa d’una xarxa assistencial formada per 43 centres propis, als quals cal sumar les 8 delegacions d’altres mútues amb qui Asepeyo té signats acords de col·laboració.