TOTS 21

Una operària, treballant a la muralla de Constantí

No només els tarragonins pateixen per les muralles romanes. Constantí disposa d’un tram de la muralla medieval que ara ha de ser obecte d’atencions.

L’Ajuntament de Constantí, a través d’una empresa de restauracions arquitectòniques, iniciava la setmana passada una actuació preventiva per apuntalar la muralla medieval, ubicada al nucli antic de la vila.

Els treballs arqueològics se centraran en el primer tram de la muralla, entre la Plaça Hospital i el carrer Sant Pere, per tal d’estabilitzar l’estructura i procedir a la seva consolidació i restauració.

També s’ha previst la redacció d’un informe de l’estat de conservació del tram de muralla entre el carrer Hospital i la plaça de l’Hospital. En total, els treballs tenen un pressupost de 12.121 €uros (sense IVA)