.

Els terrenys de BCN World al fons, a tocar de PortAventura

Els terrenys de BCN World al fons, a tocar de PortAventura

La mesa del Parlament ha admès a tràmit set noves esmenes presentades al projecte de llei sobre Barcelona World arran del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que dictaminava la constitucionalitat i estatutarietat del text però recomanava fer-hi algunes precisions. CiU i PSC han presentat conjuntament dues esmenes, ERC, dues més i el PPC, tres.

El debat final d’aquest projecte de llei arriba dijous

Dijous, a les deu del matí, arriba el debat final del projecte de llei de modificació de la llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc. La iniciativa modifica la legislació vigent per permetre les activitats de joc i d’apostes al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, el que permetria la posada en marxa del complex de BCN World en aquesta àrea.

El projecte de llei arriba al ple amb 31 esmenes vives, que s’hauran de votar, de les quals 12 són d’ERC; 5, del PPC i 14, d’ICV-EUiA. A més, els grups han presentat 7 esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, sol·licitat per ICV-EUiA i la CUP, i que concloïa que el text s’ajustava a la constitució espanyola i a l’estatut d’autonomia, però recomanava fer-hi algunes precisions. Les esmenes subsegüents són 2 de conjuntes de CiU i el PSC, 2 d’ERC i 3 del PPC.

A l’articulat del projecte de llei, es fixa que la superfície de sòl destinada a usos residencials, hotelers i de joc i apostes no pot superar el 30 per cent de la superfície total del centre recreatiu turístic; rebaixa fins al 10 per cent el tipus impositiu aplicable als casinos de joc; eleva l’impost sobre les estades en establiments turístics d’aquesta àrea al que es cobra als establiments de Barcelona, i autoritza els casinos del complex a concedir crèdits als jugadors.

Si el projecte de llei rep més vots a favor que no en contra al ple, quedarà aprovat definitivament i entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al ‘Diari Oficial de la Generalitat’.

/* JS para menú plegable móvil Divi */