.

Laboratori de docència de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la URV. Foto: URV

L’Informe d’ocupabilitat dels estudiants de la URV es presenta al Claustre, on també s’hi ha presentat l’informe de la síndica de greuges

Al Claustre Universitari d’aquest 23 de novembre s’hi ha presentat l’Informe d’ocupabilitat dels estudiants de la URV, que constata que si bé la situació és comparable a la mitjana catalana, les condicions laborals de l’entorn són menys favorables perquè el mercat de treball de la demarcació de Tarragona és menys dinàmic i la població disposa de menys renda.

En aquest sentit, el director de l’Observatori de l’Ocupació de la URV, Ferran Mañé, ha explicat que “la situació salarial dels joves d’elevat nivell educatiu no s’ha recuperat del tot des de la crisi econòmica”, però cal destacar que “com més elevat és el nivell educatiu, les condicions en el mercat de treball són millors”. Així, s’observa que els títols de màster aporten un valor afegit sobre els graus, encara que es reprodueixen algunes diferències per àmbits, com ocorre amb els graus.

El 94% dels titulats de màster treballen

La inserció laboral dels graduats ha evolucionat favorablement els darrers anys, però encara no ha assolit el nivell anterior a la crisi de 2008. La taxa d’ocupació dels graduats de la URV és del 89%, dos punts menys que la mitjana catalana, però s’equipara amb la mitjana catalana en els que són titulats de màster, al 94%. De fet, els màsters són una alternativa formativa a considerar, tant per l’alta ocupació com perquè es constaten les millores en la situació laboral: el 60% dels ocupats amb experiència i titulació de màster assoleixen un canvi de feina amb millor salari. Es constata que les empreses valoren el màster “que obre més i millors portes”, explica el director de l’Observatori de l’Ocupació.

El mercat laboral demana graduats en Enginyeria

Els titulats dels graus de l’àmbit de l’enginyeria de la URV són, amb diferència, els que tenen una taxa d’ocupació més elevada, del 97%, dos punts per sobre de la mitjana catalana, i s’insereixen al mercat laboral amb menys temps: el 76% dels graduats té feina en menys de tres mesos de titular-se. A més a més, obtenen contractes més estables (el 75% tenen un contracte fix i només el 4% un contracte a temps parcial), majors ingressos (el 92% tenen ingressos bruts mensuals majors de 1.500 euros) i ocupen llocs de treball en què realitzen funcions universitàries (93%).

Una imatge del claustre. Foto: URV

Les condicions del mercat de treball

En relació a l’ocupació, a les enginyeries les segueixen els graus de l’àmbit de la salut (93% d’ocupació), ciències (91%), ciències socials (86%) i humanitats (79%), si bé hi ha diferències pel que fa a la velocitat d’inserció, que de mitjana s’ha alentit els darrers anys, i les condicions laborals. De fet, hi ha una lleugera millora en les condicions laborals: els contractes a temps parcial -molt associats a les dones- han passat del 23 al 16% en tres anys, però Mañé detalla que els valors estructurals encara són elevats “especialment si considerem que és majoritàriament femenina i no voluntària”. En conseqüència, la contractació indefinida s’ha recuperat a nivells anteriors a la crisi i és del 57%.

Pel que fa als ingressos, el 70% perceben més de 1.500 euros mensuals bruts, però “en termes reals els graduats el 2023 ingressen menys que els graduats el 2011”. La majoria de titulats i titulades (86%, igual que la mitjana catalana) fan tasques adequades al nivell educatiu, amb pocs canvis en les feines però sí en les condicions del mercat.

L’informe es basa en les dades de l’enquesta d’inserció laboral 2023 d’AQU Catalunya, amb una mostra de 28.998 persones graduades els cursos 2018-19 i 2019-20, 1.584 de les quals de la URV.

Pel que fa als doctors els que estan a l’empresa privada consideren que no fan la feina per la que estan qualificats. La proporció de doctors treballant a l’empresa privada “baixa” si es compara amb els estàndards internacionals.

L’informe de la Sindicatura de Greuges

Encarnació Ricart, síndica de greuges de la URV, ha presentat l’informe anual al Claustre. En destaca que els estudiants inicien prop del 60% de les consultes i queixes a la síndica, una trentena en total, que han augmentat progressivament. Per a Ricart és “un indicador de confiança de la comunitat universitària”. Les consultes de l’estudiantat estan relacionades amb incompliments de la guia docent, com ara els terminis per comunicar qualificacions, així com també hi ha qüestions relacionades amb la matrícula, per l’ajornament del pagament o pel límit del nombre de matrícules en una assignatura, entre d’altres.

En aquest sentit, la síndica ha instat a complir la guia docent per al bon funcionament dels estudis i fer-hi constar la metodologia d’aquelles assignatures que es poden cursar en torns diferents. Alhora, Encarnació Ricart ha demanat a l’estudiantat fugir del plagi.

De les 51 demandes d’atenció i orientació i queixes, el PDI n’ha fet catorze, relacionades amb qüestions retributives dels doctorands, baixes i altres qüestions laborals.

El PTGAS és el col·lectiu que menys s’adreça a la Sindicatura, amb una sola queixa relativa als drets electorals. Per a aquest col·lectiu, la recomanació de Ricart és vetllar per facilitar una informació acurada als estudiants, a causa de queixes d’estudiants que afirmen haver rebut informacions que no s’ajusten al tràmit que preguntaven.

D’altra banda, el Claustre d’avui ha aprovat el primer Pla estratègic del CRAI 2024-27 i la modificació del Reglament del Claustre Universitari. També s’hi ha presentat l’Informe de qualitat institucional i l’Informe de política lingüística 2023.

V.Tapias

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */