.

Tot i que el potencial de les teulades per produir energia elèctrica pot tenir una contribució rellevant per autoabastir les llars de la província de Tarragona, amb la regulació actual i per si soles, no són suficients.

A aquesta conclusió han arribat els investigadors del grup de recerca SUSCAPE de la URV després d’estudiar la superfície aprofitable de les teulades i terrats i comparar el seu potencial amb dades de consum domèstic d’energia elèctrica hora a hora.

També han detectat que el potencial d’autoconsum varia en funció de la mida dels municipis, sent les localitats rurals aquelles amb més potencial per autoabastir-se. Això és degut al fet que als pobles hi ha una ràtio superfície útil/habitant més alta que a les ciutats, a causa de la horitzontalitat dels habitatges i a una densitat de població més baixa. L’estudi s’ha fet analitzant hora per hora, una novetat en aquest camp.

Els impediments

Amb la publicació del Reial Decret 244/2019, el Govern de l’Estat permetia per primera vegada que els particulars que produïen excedents d’energia elèctrica a nivell domèstic poguessin bolcar-los a la xarxa a canvi d’una compensació econòmica, sempre menor al preu de mercat, al·legant que els particulars no es fan càrrec del manteniment de la xarxa.

A més, la regulació actual no permet que el balanç compra-venda dels particulars que aboquen energia a la xarxa els sigui favorable. Dit d’un altra manera: la companyia elèctrica no pagaria a un particular en cas que la venda d’excedents superi el cost de l’energia importada de la xarxa. Les factures negatives són impossibles en aquest context.

L’article publicat conté un model econòmic que aborda aquesta qüestió i dimensiona el sistema ideal segons el consum del domicili, tenint en compte la regulació actual. D’aquesta manera, es calcula quina superfície de plaques aporta el major estalvi al llarg de la vida útil de la instal·lació, minimitzant el temps d’amortització de l’equipament.

Segons els investigadors, el topall de balanç zero en la facturació causa que només s’utilitzi entre el 50 i el 70% de la superfície aprofitable de les teulades, ja que als particulars no els surt a compte sobredimensionar les seves instal·lacions. “En un escenari ideal aprofitaríem tota la superfície disponible de teulades i terrats per evitar explotar terrenys agrícoles i accelerar la transició al consum d’energies renovables”, defensen els investigadors.

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */