.

.

TOTS 21


Una imatge del xalet Villa Enriqueta. Foto: Cedida

Una imatge del xalet Villa Enriqueta. Foto: Cedida

El Jutjat Contenciós Administratiu nº 2 de Tarragona ha donat la raó a l’Ajuntament de Salou, en resolució de  5 de juny, i desestima el recurs interposat per TURISPATRIMONIAL SL, en considerar que la societat va incomplir la normativa urbanística amb l’execució d’un projecte d’obres per habilitar un restaurant, amb el qual es van infringir les normes del Catàleg de Bens Protegits. La conseqüència important és que es denega el dret a indemnització que reclamava la societat en el recurs.

Recordem que la societat TURISPATRIMONIAL SL és propietària del xalet Villa Enriqueta (edifici Catalogat), en el qual hi explotava el restaurant Villa Alexander.

La sentència és clara quan considera que “és injustificable” la “falta de diligència i el desconeixement del promotor”, al tractarse d’un edifici considerat bé Catalogat.

També aclareix que, atès que el promotor va presentar un projecte que “no s’ajustava a les normes urbanístiques del Catáleg d’aplicació”, la legislació en matèria de llicències declara que “en el moment que s’aprecia negligencia greu” per part del promotor, aquest “perd tot el dret a ser indemnitzat”, com pretenia el recurs interposat per TURISPATRIMONIAL SL, que demanava una indemnització de quasi 4’2 milions d’euros per uns danys i perjudicis que la sentència mateixa denega quan diu que “la conducta del promotor no ha estat al·liena a la causa dels danys”.

Una història que va començar l’any 2016
La història del cas es remunta al 23 de març de 2016 quan una sentència de la secció tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar la llicència provisional i definitiva de l’activitat com a restaurant i la de primera ocupació concedida per l’Ajuntament de Salou a la societat TURISPATRIMONIAL SL, propietària de Villa Enriqueta. La decisió del tribunal obeïa a les irregularitats arquitectòniques detectades a la casa noucentista, que no s’ajustaven amb el POUM del municipi.

La sentència judicial impedia, a més, que es pugués materialitzar el contacte entre la societat TURISPATRIMONIAL SL i la firma La Piamontesa, que preveia recollir el relleu al restaurant l’any 2016, quan el Villa Alexander ja havia tancat.

Així les coses, la societat propietària de Villa Enriqueta va presentar una reclamació a l’Ajuntament el març de 2017 arrel de l’anulació de les llicències i va demanar una indemnització, que ara ha estat denegada per la justícia.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, es mostraba satisfet per la sentència i manifestava que “finalment, s’atribueixen els danys reclamats a una acció irresponsable per part de la pròpia part promotora i executora del projecte d’obres, no respectant la normativa urbanística vigent referent a la protecció del patrimoni”.