.

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització de la vorera del perímetre exterior del càmping La Siesta de Salou, concretament l’ampliació de la vorera del carrer Nord, i la vorera de l’autovia C-31B.

Aquesta millora -tramitada a instàncies dels titulars de l’activitat turística- pretén a través d’un conveni entre l’Ajuntament i la propietat, permetre el manteniment de l’ús del càmping existent; per tant poder-hi fer noves inversions, mentre no es tramiti el Pla de Millora Urbana. Es donava la circumstància que aquests terrenys tenien un ús residencial-hoteler i per tant, qualsevol inversió al càmping s’havia de tramitar de manera provisional. L’alcalde Pere Granados ha explicat que “aprovada la modificació puntual i a l’efecte de poder donar les llicencies, la propietat es va comprometre a executar un seguit de cessions i actuacions urbanístiques al voltant del propi càmping en benefici de la ciutat; guanyant amb noves cessions urbanístiques i millores urbanes a dos punts del municipi molt transitats tal com marca el conveni signat”.

Així, properament es durà a terme una millora en la vorera de l’autovia de Reus a Salou (en el tram que hi ha abans d’arribar a la plaça Europa), així com la reconstrucció de la tanca perimetral d’aquest carrer; així com també la cessió de fins a 3 metres de la vorera del carrer Nord per a la seva posterior urbanització i amb la construcció d’una nova tanca perimetral.

Aquest conveni d’acord també garanteix l’obtenció del sòl públic, quan sigui necessari recuperar els terrenys.