.

Una voluntària d'una farmàcia de Pere Martell, durant la jornada solidària

La setena Jornada de Recollida de Medicaments organitzada pel Banc Farmacèutic, la ONG de la farmàcia ha estat “tot un èxit”, segons el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona. Setze farmàcies de la demarcació de Tarragona van recollir un total de 861 medicaments (2.355,87€), xifra que correspon a un 90% dels fàrmacs demanats per les entitats assistencials de la zona: ONADA (Tarragona), Tarracoxlavida (Tarragona i Reus), AEC Gris (Reus) i Associació Moriah (Alcover).

Aquesta acció es va desenvolupar el passat dissabte 8 de febrer sota el lema ‘Dóna un medicament a qui més ho necessita’. No obstant això, moltes farmàcies van allargar la iniciativa fins el 15 de febrer de 2014 per tal de poder continuar col·laborant amb la causa.

“Estem molt satifets, un any més, tant per la resposta de les oficines de farmàcies participants, reafirmant el compromís del farmacèutic vers la salut dels ciutadans, com de tota la població que ha col·laborat amb la jornada. Junts hem pogut cobrir una necessitat de medicaments que tenen les entitats assistencials de la zona i que enguany havia augmentat enormement degut a la situació social actual”, afirma Joaquim Nolla, president del Col·legi.

La Jornada va consistir en una recollida de medicaments que compra el ciutadà a l’oficina de farmàcia i dóna a l’ONG Banc Farmacèutic que posteriorment facilita a entitats assistencials de la zona gratuïtament. El farmacèutic participa sense ànim de lucre a través del lliurament al Banc Farmacèutic de les aportacions recollides un cop finalitzada la Jornada.