.

El carrer Ample de Reus. Foto: Canal Reus TV

El Departament d’Economia i Hisenda ha convocat la subhasta pública d’un total de 36 immobles procedents d’herències intestades, un dels quals es troba a Reus. Es tracta d’un immoble destinat a usos comercials i d’habitatges situat al carrer Ample, 35. El valor de sortida és de 221.700 euros.

D’acord amb l’anunci que publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les propietats que avui es posen a la venda estan distribuïdes en 36 lots separats. Els interessats a licitar per algun dels lots de la subhasta, tenen temps fins al proper 25 d’octubre per presentar les seves ofertes a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat. La Subhasta es farà l’1 de desembre del 2022, a les 12 h, en un acte obert al públic a la seu del Departament d’Economia i Hisenda, on s’efectuarà l’obertura dels sobres econòmics i els licitadors podran millorar les seves ofertes a mà alçada.

La Direcció General del Patrimoni ha habilitat un telèfon d’informació i una adreça de correu electrònic per a les persones interessades a visitar algun dels immobles que estan a la venda. A més, les característiques tècniques de totes les finques es poden consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda i a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Per participar a la subhasta s’ha de dipositar, amb caràcter previ, a la Caixa General de Dipòsits del Departament d’Economia i Hisenda, l’import de la garantia del preu de sortida de cada immoble, que s’estableix al plec de condicions d’aquesta subhasta.

Un mínim de 3.290.800,00 euros destinats a entitats assistencials, socials i culturals

Amb la venda de tots els lots, la Generalitat preveu obtenir un mínim de 3.290.800,00d’euros, que pot ser millorat a l’alça. D’acord amb la legislació vigent que regula les herències intestades, els imports obtinguts podran ser destinats a finalitats habitacionals o a establiments d’assistència social o a institucions culturals preferentment del municipi o la comarca d’on tenia la darrera residència el causant.

La Junta d’Herències, un òrgan col·legiat del qual formen part la Generalitat i les associacions municipalistes que representen a totes les corporacions locals, serà l’encarregada, un cop l’herència estigui totalment liquidada, d’establir els criteris per a l’efectiva distribució dels imports, mitjançant les corresponents convocatòries públiques, a les entitats interessades que hi puguin participar com a beneficiàries.

Redacció

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */